Υπογράφηκαν, από το γεν. γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 αποφάσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στην προσέγγιση Leader (μέτρο «Ανταγωνιστικότητα», άξονας 4), αντίστοιχου αριθμού τοπικών προγραμμάτων/δράσεων που αφορούν στο Δήμο Χαλκιδέων, συνολικού προϋπολογισμού 1.486.552,25 ευρώ.

Μάλιστα, για το σύνολο των τοπικών προγραμμάτων/δράσεων, ο Δήμος Χαλκιδέων δεν θα επιβαρυνθεί το παραμικρό, αφού στα έργα ΟΤΑ, το σύνολο του κόστους καλύπτεται κατά 85% από την Κοινοτική (μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης) και κατά 15% από την Εθνική (μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ) συμμετοχή.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ο κατάλογος των εγκριθέντων προς χρηματοδότηση τοπικών δράσεων (η κατάθεση των προτάσεων έγινε μέσω της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ ΟΤΑ»), έχει ως εξής:

1. «Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων περιοχής Leader Δήμου Χαλκιδέων», κόστους 115.257,15 ευρώ.
Προβλέπεται α) η τοποθέτηση πινακίδων α) στα μνημεία ή τα αξιοθέατα, με κειμενική πληροφορία στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και εικονογραφικό/φωτογραφικό υλικό β) πληροφόρησης/θέασης σε κεντρικά σημεία, με τοπογραφικό ή πανοραμική όψη που θα ενημερώνει για τη θέση του μνημείου ή του αξιοθέατου και γ) σήμανσης/κατεύθυνσης. Η δράση αφορά σε 12 χώρους των περιοχών Leader.

2. «Δημιουργία Κέντρου Αγροτουριστικής Πληροφόρησης στο τοπικό Κοινοτικό Κατάστημα Μύτικα», κόστους 96.000 ευρώ.

Προβλέπεται εξοπλισμός γραφείων και κλιματισμός στο υφιστάμενο κτήριο, σε χώρο 54 τ.μ. και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού, με τη λειτουργία δικτύου αγροτουριστικής πληροφόρησης προς ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

3. «Διαμόρφωση Κτηρίου Δασικού Συνεταιρισμού Αφρατίου για λειτουργία Πολιτιστικών κι άλλων Δραστηριοτήτων», κόστους 75.000 ευρώ.

Προβλέπεται η μετατροπή του υφιστάμενου κτηρίου, κατασκευής του 1938 και επιφάνειας 77 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως ρητιναποθήκη, σε Πολιτιστικό Κέντρο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: βελτιωτικές παρεμβάσεις με υδροβολή, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων και κατασκευή λιθοδομών, τοπικές καθαιρέσεις και άποκαταστάσεις επιχρισμάτων και οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, τοποθέτηση λιθόστρωτων δαπέδων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

4. «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ.Προκοπίου Αγ. Νικολάου Ληλαντίων», κόστους 61.500 ευρώ.

Προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος του δρόμου για τη στήριξη του πρανούς του αγροτεμαχίου του περιβάλλοντος το εκκλησάκι χώρου, η προσθήκη κηπευτικού χώματος και η διαμόρφωση του εδάφους του, η εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος και η φύτευση κατάλληλων ενδημικών φυτών.

5. «Αγροτική Οδοποιία Αφρατίου και Φύλλων», κόστους 246.000 ευρώ.
Προβλέπεται η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δύο υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους 2 χλμ.

6. «Αγροτική Οδοποιία Βαθέος και Καλοχωρίου/Παντειχίου», κόστους 246.000 ευρώ.

Προβλέπεται η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση τμημάτων τριών υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους 2 χλμ.  

7. «Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Καλοχωρίου/Παντειχίου», κόστους 233.046,03 ευρώ.
Προβλέπεται η τοποθέτηση χλοοτάπητα με τα απαραίτητα συνοδά έργα.

8. «Δημιουργία Δεξαμενής Αρδευτικού Συστήματος Δροσιάς», κόστους 295.200 ευρώ.

Προβλέπεται η κατασκευή δύο διθαλάμων δεξαμενών και των απαραίτητων αγωγών τόσο ως προς την άντληση από δύο όμορες γεωτρήσεις όσο και ως προς την τροφοδοσία υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, ώστε να συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί το Αρδευτικό Σύστημα στον «Κάμπο» της Δροσιάς.

9. «Αναπαλαίωση (λειτουργία τοπικής πολιτιστικής συλλογής) τοπικού Κοινοτικού Καταστήματος Δροσιάς», κόστους 84.847,07 ευρώ.

Προβλέπεται η ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου, κατασκευής του 1910.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: αρμολογήματα πέτρας, αλλαγή στέγης, καθαιρέσεις και άποκαταστάσεις επιχρισμάτων, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, μόνωση και στεγανοποίηση δώματος, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και δαπέδων εξωστών και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Το αναπαλαιωμένο κτήριο θα στεγάσει έκθεση τοπικής συλλογής παραδοσιακών φορεσιών και θα φιλοξενήσει το αρχείο των Κοινοτήτων Χαλίων (από το 1912) και Δροσιάς (από το 1962).

– Ενώ, ο Δήμος Χαλκιδέων είχε την ευθύνη σύνταξης και υποβολής προτάσεων και πλέον την υποστήριξη υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, με δικαιούχους δύο Συλλόγους.

Α. Την «προμήθεια παραδοσιακών στολών και εξοπλισμού μικροφωνικής» για την ενίσχυση του έργου του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Δροσιάς, κόστους 18.960,45 ευρώ και

Β. Την «προμήθεια στολών και οπτικοακουστικών μέσων» για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Λουκισίων «Η Ανθηδών», κόστους 14.741,55 ευρώ

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού του, ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις τεχνικές μελέτες και κατόρθωσαν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται, πως η επιλογή των προτάσεων καθορίστηκε από τον γεωγραφικό περιορισμό του προγράμματος (δεν είναι όλες οι Δημοτικές Ενότητες και ούτε καν όλες οι Κοινότητες της ίδιας Δημοτικής Ενότητας «περιοχές Leader») και την υποχρέωση κάλυψης όλων των κωδικών του και συγκεκριμένων ποσών ανά δράση.

Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει, βάσει του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος, να έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται, το Δεκέμβριο του 2012 και να έχουν ολοκληρωθεί, το Δεκέμβριο του 2014. Ωστόσο, στην πραγματικότητα όλα θα κινηθούν πολύ πιο γρήγορα, αφού οι τεχνικές μελέτες του Δήμου Χαλκιδέων ήδη συνοδεύονται από τεύχη δημοπράτησης.

Πρόκειται για έργα υποδομών στον αγροτουρισμό και την αγροτική οδοποιία, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων, ενδυνάμωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και δραστηριότητας, ενίσχυσης της αθλητικής δραστηρότητας.

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας η κάθε μία, που όμως όλες μαζί (και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών για έργα που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες και χρηματοδοτούνται από επενδυτικά προγράμματα) ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στην περιφέρεια του Δήμου, διαμορφώνουν το μοντέλο ανάπτυξης κάθε περιοχής και κινητοποιούν το κοινό όραμα της ενεργού δράσης σε μία τοπική κοινωνία που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της.