16,3 εκατ.  Ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών στις υποδομές του Νομού Εύβοιας.
«Η Κυβέρνηση διαθέτει τους απαιτούμενους εθνικούς πόρους
για την ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν…»
δήλωσε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ανακοίνωσε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 066, έργων αποκατάστασης καταστροφών στις υποδομές του Νομού Εύβοιας, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες, συνολικού προϋπολογισμού 4.410.000,00 Ευρώ, έργα αποκατάστασης που καλύπτονται από Εθνικούς Πόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι άμεσα εντός του 2009.
Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου και του Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μπούρα, μετά από σχετική πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και την κατάθεση των αντίστοιχων Τεχνικών Δελτίων από τους Δήμους της Εύβοιας που κηρύχθηκαν πλημμυροπαθείς.
Αξίζει να τονιστεί ότι με αυτή την απόφαση εξασφαλίζεται η διάθεση πιστώσεων συνολικού ύψους 16.300.000,00 Ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών στις υποδομές του Νομού Εύβοιας από τις πλημμύρες, πιστώσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι πόροι που θα διατεθούν και για την αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστησαν οι ιδιώτες.
Αναλυτικότερα, διατίθενται για την αποκατάσταση των υποδομών στην Εύβοια:
– 4,4 εκατ. Ευρώ από την ΣΑΕΠ 066 (Εθνικοί Πόροι)
– 2,1 εκατ. Ευρώ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (Εθνικοί Πόροι)
– 1,8 εκατ. Ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Εθνικοί Πόροι)
– 8,0 εκατ. Ευρώ από το ΕΣΠΑ για υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων
Η κατανομή των πρόσθετων πιστώσεων από εθνικούς πόρους ύψους 4,4 εκ. για την αποκατάσταση των υποδομών στο Νομό Εύβοιας με βάση την Υπουργική Απόφαση είναι η εξής:
– Για την αποκατάσταση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Πούρνου – Μίστρου διατίθενται 1.000.000 Ευρώ με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
– Για την αποκατάσταση της Εθνικής Οδοποιίας στην πληγείσα περιοχή διατίθενται 400.000 Ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Με φορέα υλοποίησης τους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα:
– Για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Διρφύων διατίθενται 300.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Κύμης διατίθενται 700.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ληλαντίων διατίθενται 700.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση του εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας διατίθενται 460.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Αμαρυνθίων διατίθενται 250.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ερέτριας διατίθενται 200.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Κονιστρών διατίθενται150.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Αυλώνος διατίθενται150.000 Ευρώ.
– Για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας, και του κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ταμυναίων διατίθενται 100.000 Ευρώ.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε:
«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Εύβοιας και πρωτίστως για την αποκατάσταση των υποδομών του Νομού, όπως η οδοποιία και η ύδρευση οι οποίες υπέστησαν σημαντικές ζημίες. Στην προσπάθειά της αυτή αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας. Πάνω από όλα, η Κυβέρνηση διαθέτει τους απαιτούμενους εθνικούς πόρους για την ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν.
Από την πρώτη στιγμή διατέθηκε ποσό 2,1 εκατ. Ευρώ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την κάλυψη των πρώτων άμεσων αναγκών των πληγέντων Δήμων της Εύβοιας, ενώ σταδιακά διασφαλίζεται η διάθεση όλων των αναγκαίων πιστώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών όπως τις βεβαιώνουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα Τεχνικά Δελτία τους.
Ο σχεδιασμός για την πλήρη αποκατάσταση των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες Δήμων της Εύβοιας υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η καθημερινή προσπάθεια για την κάλυψη του ελλείμματος του Νομού σε υποδομές έχει στόχο την πρόληψη και αποτροπή στο μέλλον παρόμοιων καταστροφών…»