Σχολικές Μονάδες προϋπολογισμού 19,1 εκατ. Ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ για το Νομό Εύβοιας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 03 Ιουλίου 2009 τις Σχολικές Μονάδες του Νομού Εύβοιας που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση στην κατηγορία δράσεων έργων κατασκευής, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της κτιριακής υποδομής στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Παρουσιάζοντας αναλυτικά τις Σχολικές μονάδες του Νομού Εύβοιας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ανέφερε:
«Επισκέφθηκα σήμερα τον Νομάρχη Εύβοιας κύριο Θανάση Μπουραντά, για να του παραδώσω τις Πράξεις Ένταξης στο ΕΣΠΑ των Σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας συνολικού προϋπολογισμού 19,1 εκατ. Ευρώ από τα οποία διατίθενται 11,9 εκατ. Ευρώ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 7,2 εκατ. Ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
«Κατεδάφιση παλαιάς πτέρυγας Γυμνασίου Βαθέως Αυλίδας και κατασκευή νέας πτέρυγας». Το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Διρφύων». Κατασκευή διώροφου κτιρίου Δημοτικού Σχολείου επιφάνειας 1532 τμ συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς Δ. Ανθηδώνος». Το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη εντός οικοπέδου εκτάσεως 33277,65 τμ συνολικού προϋπολογισμού 2.900.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας». Το έργο αφορά ανέγερση δημοτικού σχολείου και διθέσιου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 221 της συνοικίας Κανήθου στη Χαλκίδα. συνολικού προϋπολογισμού 2.670.000,00 Ευρώ.
«Ολοκλήρωση ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου Δ. Κηρέως». Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου. Αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 127,40 τμ α’ και β’ όροφο επιφάνειας 533,60 τμ έκαστος και δώμα. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατασκευής του φέροντα οργανισμού και οι τοιχοδομές από το έτος 1997. Υπολείπονται να κατασκευαστούν οι λοιπές εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γυμνάσιο Μαντουδίου Δ. Κηρέως». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας καθ’ ύψους στο κτίριο Λυκείου Κανήθου Δ. Χαλκιδέων». Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ ύψους του υφιστάμενου Λυκείου Κανήθου που θα περιλαμβάνει 4 αίθουσες συνολικού εμβαδού 145,60 τμ, βιβλιοθήκη 31 τμ, και αποθήκη 15,45 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Γυμνάσιο Ψαχνών Δ. Μεσσαπίων». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κηρίνθου Δ. Κηρέως». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού Δ. Ληλαντίων». Το έργο αφορά ανέγερση διθέσιου Νηπιαγωγείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού συνολικής επιφάνειας περίπου 376,91 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου Ερέτριας». Πρόκειται για την κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 325,50 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 1.322,80 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 640.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου στο Δημοτικό Σχολείο Δυστού Δ. Δυστίων». Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου συνολικού προϋπολογισμού 375.000,00 Ευρώ.
«Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου Αμαρύνθου Δ. Αμαρυνθίων». Πρόκειται για την κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 325,50 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 1.322,80 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 640.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών Δ. Δυστίων». Το έργο αφορά προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 411,22τμ.  Επιπλέον θα κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο. Συνολικός προϋπολογισμός 650.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων αιθουσών στο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου Δ. Ληλαντίων». Το έργο αφορά προσθήκη κατ’ επέκταση νέων αιθουσών στο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου Ληλαντίων. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 216,75τμ. Συνολικός προϋπολογισμός 350.000,00 Ευρώ.
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Δ. Ωρεών». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 Ευρώ.
Με τα ενταγμένα αυτά σχολικά συγκροτήματα αναβαθμίζεται η ποιότητα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Νομό Εύβοιας συνολικά.
Ενημέρωσα, επίσης, τον κ. Νομάρχη σχετικά με την ένταξη στο ΕΣΠΑ των έργων:
«Προσθήκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης Δ. Κύμης». Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες για την διαμόρφωση του ισογείου και του 1ου ορόφου, συνολικού προϋπολογισμού 386.278,94 Ευρώ.
«Διαμόρφωση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Μεσσαπίων». Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 468.000 Ευρώ, προβλέπεται να γίνει έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δ. Μεσσαπίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητά τους και να αναβαθμίζεται η αισθητική των αύλειων χώρων τους.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Νομάρχη Εύβοιας κύριο Θανάση Μπουραντά και τις υπηρεσίες του για την ετοιμότητα που επέδειξε και που οδήγησε στην υποβολή ώριμων προτάσεων στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και στην ένταξη των δύο αυτών βασικών έργων υποδομής. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύει την ευαισθησία που διαθέτει απέναντι στη νέα γενιά της Εύβοιας, αλλά και τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Εύβοιας.
Αξίζει να τονίσω ότι η ένταξη των παραπάνω Σχολικών Μονάδων έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό έλλειμμα πολλών ετών στην παροχή Υπηρεσιών Παιδείας της Εύβοιας. Η Κυβέρνηση με σχέδιο και συμπληρωματική δράση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων παρεμβαίνει δραστικά και παρέχει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του νομού Εύβοιας σύγχρονες και λειτουργικές Σχολικές Μονάδες κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της…»