Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αθανάσιος Μπούρας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά, ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των εξής έργων για το Νομό Ευρυτανίας:

1. Οδός Βαρβαριάδα-Άγραφα 12,0
2. Οδός Δομνίστα-Όρια Νομού 9,0
3. Οδός Καστανιά-Πρόδρομος Ροσκιά 3,0
4. Δρόμος Σαρακίνι-Καταβόθρα 3,0
 ΣΥΝΟΛΟ 27,0ευρώ

Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας το οποίο και παρουσίασε σήμερα Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2009 στη Νομαρχία Ευρυτανίας, ο κ. Μπούρας. Ειδικότερα ενημέρωσε για τα παραπάνω έργα όπως προέκυψαν στην εξειδίκευση του Προγράμματος για το Νομό Ευρυτανίας, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και κοινωνικούς φορείς.
Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας ύψους 150,0 εκατ. Ευρώ προέρχεται από Εθνικούς Πόρους που η Κυβέρνηση έχει δεσμεύσει λόγω της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Στόχο 2, προκειμένου να καλυφθούν αναπτυξιακές ανάγκες και έργα υποδομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε:
«Οι πόροι για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον κρατικό προϋπολογισμό σε ειδικό λογαριασμό,  συγκεκριμένα στη Σ.Α.Ε. 766. Αυτό σημαίνει ότι έργα με ώριμες ολοκληρωμένες μελέτες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.
Σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των έργων που εκπονούνται στους άλλους Νομούς της Περιφέρειας και σε συμπληρωματικότητα με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε όπως, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ο Επενδυτικός Νόμος, δημιουργούν βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ερχόμενη εβδομάδα προκηρύσσουμε έργα εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας ύψους 80,0 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση, υπάρχουν ανάγκες, αλλά εκείνο που σήμερα μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι γίνονται παράλληλα έμπρακτες προσπάθειες  για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
Οφείλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον προκάτοχό μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Θανάση Σκορδά για τη μεγάλη συμμετοχή του στην εξειδίκευση του Προγράμματος, ενώ για ακόμη μια φορά ευχαριστώ τους φορείς και τους πολίτες οι οποίοι συνέβαλλαν στη διαδικασία ώστε, με τις ιδέες τους και το γόνιμο διάλογο που προηγήθηκε, να προσφέρουμε σήμερα δυνατότητες στους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ανάπτυξη και ευημερία…»