Επίσκεψη του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 35 Σχολικές Μονάδες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά είχε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 ο Ειδικός Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ. Ευάγγελος Κοντογιάννης.
Στη διάρκεια της συνάντησης εξειδικεύθηκαν οι προτάσεις που υπεβλήθησαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα αναβάθμισης Υποδομών στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Υποδεχθήκαμε σήμερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κοντογιάννη υπεύθυνο για τη Διαχείριση των Κοινοτικών Πόρων του ΕΣΠΑ. Ήδη η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προωθήσει τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των υποδομών στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στην προσπάθεια αυτή και μέσα από ένα γόνιμο και αποδοτικό διάλογο με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εξειδικεύουμε τις προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και αναμένουμε τις εκχωρήσεις για την έναρξη της υλοποίησης των έργων αναβάθμισης των υποδομών στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Έχουν υποβληθεί προτάσεις από φορείς της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για νέες Αίθουσες Διδασκαλίας, νέα Σχολικά Συγκροτήματα ή αναβάθμιση υφισταμένων. Είμαστε στην τελική φάση επεξεργασίας αυτών των προτάσεων αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τελικούς δικαιούχους.
Αναμένουμε ότι περίπου 35 Σχολικές Μονάδες πρόκειται να ενταχθούν σε αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο παιδείας .
Την ίδια στιγμή ξεκινάμε τη διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων ώστε να εξειδικεύσουμε τις επόμενες προσκλήσεις οι οποίες αφορούν εργαστηριακό και άλλο εξοπλισμό τομέας τόσο σημαντικός για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Περιφέρειά μας, όπως επίσης και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και άλλες πρωτοβουλίες.
Να ευχαριστήσω τον Ειδικό Γραμματέα κ. Κοντογιάννη και τις υπηρεσίες του για την ιδιαίτερα καλή συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα η οποία φέρνει απτά αποτελέσματα σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προς όφελος των φορέων Εκπαίδευσης και της ποιοτικής παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας…»