Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024 θα υλοποιήσει σχέδιο δράσης ΚΑ122 στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Ψυχική Υγεία και ευεξία εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών: σχεδιάζοντας θετικά το μέλλον». Οκτώ εκπαιδευτικοί του σχολείου θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Design the positive: positive thinking, positive communication and positive space» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού MOVEU στη Βαρκελώνη της Ισπανίας με στόχο την κατάρτισή τους σε καινοτόμες τεχνικές για την ενίσχυση της θετικής σκέψης και την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η τροποποίηση αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών βελτιώνει το σχολικό κλίμα, διευκολύνει την επικοινωνία, καταργεί της διακρίσεις, προάγει την αποδοχή, ενισχύει τη συμπερίληψη, αίρει τα εμπόδια της μάθησης και καθιστά το σχολείο μια ουσιαστική δημοκρατική κοινότητα μάθησης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες και θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου.

Ακολουθείστε μας στο Google News