Ο Νομάρχης Ευβοίας έστειλε την ακόλουθη επιστολή στο Γ.Γ. Στερεάς Ελλάδας, στην οποία εκφράζει τη διαφωνία του για τον τρόπο κατανομής των πόρων και των έργων στους Νομούς της Περιφέρειας, καθώς και για την αδικία που διαπράττεται σε βάρος της Εύβοιας.

 

«Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για κάποιες σκέψεις και απόψεις που έχουμε σχετικά με τις σχέσεις της Περιφέρειας και της Νομαρχίας αλλά και σχετικά με το ειδικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και τη διαδικασία σύνταξης και ανακοίνωσής του.

Από την αρχή προσπαθήσαμε να τονίσουμε ότι αυτό που είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια ήταν η έλλειψη ειλικρινών σχέσεων και η καλή συνεργασία ανάμεσα στους επικεφαλής της Περιφέρειας και των Νομών.

Μέχρι σήμερα, παρά την καλή διάθεση που έχετε δείξει από την πλευρά σας αν και βρισκόμαστε στην αρχή, δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα.

Ιδιαίτερα όλος ο χειρισμός του ειδικού Προγράμματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά μάλλον προς τα πίσω.

Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται η μυστικότητα και η μη ενημέρωσή μας, ενώ μπορούσαμε να προλάβουμε πολλά λάθη και παραλείψεις και να μην υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις.

Αν εξαιρέσουμε την παράκαμψη της Αιδηψού, όλα σχεδόν τα άλλα έργα είναι αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν δυνατό να μη γίνει κάποια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων;

Όπως γνωρίζετε δεν μπορεί κανένας να καταργήσει κανέναν.

Όσο υπάρχουν οι θεσμοί και λειτουργούν δεν είναι δυνατό να αγνοούνται από κανένα.

Η κατανομή του συνολικού ποσού που ανακοινώθηκε για την Εύβοια, δεν στηρίζεται σε καμιά λογική.

Η κατανομή των 400 εκ. € ανάμεσα στις δύο Περιφέρειες, Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα, έγινε σε βάρος της δεύτερης, που έχει διπλάσιο πληθυσμό από την πρώτη, ακριβώς λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα των δύο Νομών (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες).

Όταν έγινε η κατανομή ανάμεσα στους νομούς της Στερεάς, ξεχάστηκε και ο νησιωτικός χαρακτήρας της Εύβοιας, έστω και αν δεν αναγνωρίζεται από την πολιτεία, ξεχάστηκε ότι έχει 900 περίπου χιλ. ακτές και είναι ο τρίτος Νομός της χώρας σε μήκος ακτών μετά τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ότι έχει μήκος που καλύπτει τη μισή Ελλάδα, ενώ διαθέτει ένα οδικό δίκτυο, ίσως το χειρότερο σε ολόκληρη τη χώρα, ξεχάστηκε ότι είναι ο μόνος πυρόπληκτος Νομός της Περιφέρειας και γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε πυρόπληκτη η Περιφέρεια Στερεάς.

Ούτε το πληθυσμιακό κριτήριο δεν υπολογίστηκε, γιατί αν είχε ληφθεί υπόψη, με την εξαίρεση της Φωκίδας, θα έπρεπε να έχουν κατανεμηθεί στην Εύβοια περί τα 60 εκ. €.

Εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Στο όνομα των προβλημάτων της Εύβοιας τακτοποιούνται άλλες περιοχές και αγνοείται ο Νομός που έχει τα προβλήματα.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις δεν ήταν δυνατό να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα την άδικη μεταχείριση της Εύβοιας, για ακόμα μια φορά.

Όπως γνωρίζετε ο Νομός της Εύβοιας όχι μόνο απουσιάζει τελείως από τις χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας σε μελέτες και έργα ( ΣΑΕΠ-066 κλπ.), αλλά και δεν του αποδόθηκε ούτε το ποσό για τις μεγάλες καταστροφές του 2003.

Σας ενημερώσαμε και γι’ αυτό, αλλά δυστυχώς η ίδια λογική συνεχίζεται και σήμερα.

Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι και η Εύβοια είναι Νομός της Περιφέρειας Στερεάς και είναι αδιανόητο να παραμένει αποκλεισμένη από όλα, αφού είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται.

Στις προτάσεις μας για το ειδικό πρόγραμμα είχαμε προτείνει να περιληφθούν διάφορα ποσά για την ολοκλήρωση έργων του Γ΄ΚΠΣ με σκοπό να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε αυτό έγινε, παρά το γεγονός ότι είναι από τις βασικές υποχρεώσεις όλων μας, η διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων του Γ΄ΚΠΣ γιατί σε αντίθετη περίπτωση η χώρα θα υποχρεωθεί να πληρώσει όλο το ποσό για όσα έργα χαρακτηριστούν μη ολοκληρωμένα.

Έχουμε προσέξει να επαναλαμβάνετε συνεχώς κ. Γενικέ ότι η Εύβοια πήρε πολλά χρήματα από το ΠΕΠ και αναφέρεστε στα έργα που μελέτησε, πρότεινε και υλοποιεί η Ν.Α Εύβοιας από το ΠΕΠ.

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια.

Η άλλη μισή που ολοκληρώνει την πραγματική εικόνα για το τι πραγματικά έγινε με το ΠΕΠ του Γ΄ΚΠΣ είναι η εξής:

Όπως γνωρίζετε κ. Γενικέ, έργα από το ΠΕΠ εκτελούν και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και το 80% των έργων που εκτέλεσαν είναι έργα της Φθιώτιδας, όπως προκύπτει από τα πιο κάτω στοιχεία.

Προϋπολογισμός Έργων της Περιφέρειας που εκτελεί σε κάθε Νομό
  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 82.701.407
  
ΕΥΒΟΙΑΣ
 28.026.689

ΦΩΚΙΔΑΣ
 23.590.347
  
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 17.286.812

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 15.788.802
 

Προϋπολογισμοί έργων που εκτελούνται από τις ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
 
Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ
 85.725.210
 
Ν.Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 69.298.802
 
Ν.Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 58.152.781
 
Ν.Α ΦΩΚΙΔΑΣ
 30.619.000
 
Ν.Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 29.265.143
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ στους ΝΟΜΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 82.701.407 + 69.298.802
 152.000.209 €
 
ΕΥΒΟΙΑΣ
 28.026.689 + 85.725.210
 113.751.899 €
 

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι αν δεν είχαμε διαμαρτυρηθεί εντονότατα, δεν θα είχε ενταχθεί ούτε το έργο ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ – ΔΙΑΣΤ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, προϋπολογισμού 13 εκ. € περίπου, που είχε μελετήσει η Περιφέρεια και η εικόνα θα ήταν πολύ χειρότερη σε βάρος της Εύβοιας.

Αν ακόμα συνεκτιμηθούν και τα έργα του Α΄βαθμού Αυτοδιοίκησης, τότε η διαφορά σε βάρος της Εύβοιας θα εκτιναχθεί σε μεγαλύτερα ύψη.

Δεν θα μιλήσουμε αναλυτικά εδώ για τα εκατοντάδες εκατομμύρια € που διατίθενται από το Γ΄ ΚΠΣ και όχι μόνο, κυρίως για τη Φθιώτιδα, από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα άλλα Υπουργεία, αλλά και για τα Διοικητήρια από τα οποία, αυτό της Φθιώτιδας εκτελείται μέσω ΣΔΙΤ και είναι προϋπολογισμού 37 εκ. περίπου, ενώ της Εύβοιας είναι προϋπολογισμού 10 εκ. € περίπου και εκτελείται από δικούς μας πόρους με δάνειο από το ΤΠ & Δ και επιτόκιο 5,9% γεγονός που αποτελεί αισχρή εκμετάλλευση από έναν χρηματοδοτικό οργανισμό του Δημοσίου.

Είναι αλήθεια ότι μας ενοχλεί κάπως το γεγονός ότι κάποιοι φρόντισαν να υπερτονίσουν σε εσάς το μόνο μέγεθος στο οποίο υπερτερεί η Εύβοια και απέφυγαν να σας ενημερώσουν για όλα τα άλλα.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Όλα αυτά αναφέρονται για τη σωστή ενημέρωσή σας και όχι για να αντιπαρατεθούμε με εσάς ή με τη Φθιώτιδα.

Δεν αμφισβητούμε ότι πρέπει να κατασκευαστούν τα μεγάλα έργα στη Φθιώτιδα. Είναι απαραίτητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα σοβαρά προβλήματα της Εύβοιας.

Εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας και θεωρούμε ότι θα στηρίξετε με κάθε τρόπο τη προσπάθεια της Εύβοιας να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα που την απασχολούν«.