Σύσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Λιβαδειά διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας την 19η-01-2009, με θέμα την «Αγροτική Ανάπτυξη και Κινητοποίηση».

 

Στην Σύσκεψη συμμετείχαν, ο υπεύθυνος του τομέα Αγροτικής Πολιτικής, Λευτέρης Κατσικαρέλης και στελέχη της Περιφέρειας που είναι υπεύθυνοι των αγροτικών θεμάτων του ΠΑΣΟΚ.
Έγινε κριτική στην Αγροτική Πολιτική που ασκεί τα πέντε χρόνια διακυβέρνησης της χώρας η ΝΔ. Με την πολιτική της, εγκατάλειψε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους στο έλεος της αγοράς, όπου κυριαρχούν τα καρτέλ που κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα. Κριτική έγινε και στην διγλωσσία που ασκεί το ΚΚΕ απέναντι τους αγρότές.
Στην Σύσκεψη τονίσθηκε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη, με αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που έχει η ύπαιθρος.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για να βγει η χώρα από την κρίση, έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. Μέρος αυτού του σχεδίου παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, στις Σέρρες και στα Τρίκαλα. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζοντας τα προβλήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης προτείνει:
1.
 Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, από το συνολικό ποσό των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ που δίνονται στις τράπεζες, να διοχετευθεί στον αγροτικό τομέα.
2. Άμεση ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών που βαρύνονται από δάνεια, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και, στο χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, να συμπεριλαμβάνεται περίοδος χάριτος δύο ετών. Συγχρόνως, προτείνουμε την αύξηση του ορίου των δανείων για το κεφάλαιο κίνησης των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ρευστότητα για την κάλυψη του 100% των καλλιεργητικών τους αναγκών.
3. Το πάγωμα όλων των ενήμερων δανείων των αγροτών για δύο χρόνια, χωρίς δόσεις κεφαλαίου, χωρίς τόκους υπερημερίας, χωρίς ανατοκισμό των τόκων.
4. Την επέκταση των παραπάνω ρυθμίσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις υγιών και δυναμικών Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, Ενώσεων Συνεταιρισμών.
5. Την άμεση επέκταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, του ΤΕΜΠΜΕ δηλαδή, και στις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, ώστε να υπάρξει διαμόρφωση ειδικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αγροτών.
6. Με βάση τα στοιχεία της παραγωγής του 2007, την αύξηση από 7% σε 11% της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς.
7. Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, σε ποσοστό 4% επί του συνολικού ύψους των τιμολογίων πώλησης των αγροτικών προϊόντων, με βάση τα στοιχεία του 2007.
8. Τη χορήγηση ουσιαστικού επιδόματος θέρμανσης από 300 έως 500 ευρώ σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και, εκ των πραγμάτων.
9. Την κατάργηση του ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ), που είναι ένα χαράτσι και για τους αγρότες. Θα επαναφέρουμε το καθεστώς του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της δίκαιης ανακατανομής του πλούτου στη χώρα μας.
10. Την αύξηση της επιδότησης του μεταφορικού κόστους ζωοτροφών για τις μειονεκτικές και τις νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους κανονισμούς 1405/2006 και 1914/2006.
11. Την, αποτελεσματική προστασία του αγροτικού εισοδήματος, συνέχιση των κοινοτικών ενισχύσεων και μετά το 2013. Γι’ αυτό θα παλέψουμε ως κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή την πορεία.
12. Τον, εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μπορούμε να μπούμε σ’ αυτή τη νέα εποχή της «πράσινης ανάπτυξης», της ποιοτικής ανάπτυξης.
13. Την παροχή, κινήτρων για νέες συλλογικές δομές. Συλλογικές δομές για ισχυρή παρουσία του αγροτικού κόσμου, για έλεγχο της αγοράς, για έλεγχο της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων και για χτύπημα των καρτέλ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας ΠΑΣΟΚ στηρίζει τους αγρότες, που με τους αγώνες τους διεκδικούν άμεσα, δραστικά μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, και θα στηρίξουν το εισόδημά τους, για να μπορέσουν να βγουν από την κρίση. Μια κρίση, στην οποία έχουν οδηγηθεί από την έλλειψη πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά τους αγρότες, παλεύει μαζί τους για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον τους.

«Στο επίκεντρο ο άνθρωπος , επίκεντρο ο αγρότης, Σε αυτόν θα επενδύσουμε»
«Η Κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει γιατί είναι δραματικά επιζήμια για τον παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας»,
αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ.