Τη δρομολόγηση έργων στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ» και ο συντονισμός δράσης για την ενεργοποίησή του στην Εύβοια ζήτησε ο Σπύρος Πνευματικός, βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη σε πρόσφατη συνάντησή τους.

Όπως επισημάνθηκε το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των υποδομών τους.

Ο βουλευτής έλαβε τη δέσμευση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας των μελετών του έργου: «Αποκατάσταση Κρηπιδώματος Παραλιακού Μετώπου Ερέτριας», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 στη ΣΑΕ 070 με προϋπολογισμό 744.000,00€.

Παράλληλα, συζητήθηκε το πλαίσιο υλοποίησης δράσεων Εθνικής Στρατηγικής και για προώθηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας και την κάλυψη των αναγκών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως και δυνατότητες αξιοποίησης στην Εύβοια του Ταμείου Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Μεταξύ άλλων υπογραμμίστηκε, ότι βασική επιδίωξη είναι η εκμετάλλευση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, προκειμένου η Εύβοια να καρπωθεί τα οφέλη από την ένταξή της στο νησιωτικό χάρτη της χώρας, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της γεωγραφικής απομόνωσής της. Σε αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο σύμφωνα με τον βουλευτή διαδραματίζει η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και Οργανισμών.

Ακολουθείστε μας στο Google News