Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Καζάνη σχετικά με τις αλλαγές στη μελέτη του έργου “Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών”.

Η Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών είναι σημαντικό έργο για το νομό Ευβοίας και την πόλη της Χαλκίδας, καθώς θα βελτιώσει τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

blank

Σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πρώτο τμήμα από την Ν. Λάμψακο μέχρι τη Σήραγγα Βαθροβουνίου, έχουν περιοριστεί οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση που υπήρχαν στην αρχική μελέτη, σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Επίσης, ενώ η αρχική μελέτη προέβλεπε 2 σήραγγες στο Βαθροβούνι, τελικά η προμελέτη που δόθηκε στη εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο περιλαμβάνει μόνο μία σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. Για την σύνταξη των μελετών είχε προηγηθεί μελέτη των κυκλοφοριακών φορτίων της περιοχής.

Επειδή το έργο πρέπει να αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκίδας και πρέπει να συνδράμει στη βελτίωση της σύνδεσης με τη Βόρεια Εύβοια, η Βουλευτής ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

  1. Για ποιο λόγο μειώθηκαν οι σήραγγες από δύο σε μια και οι λωρίδες από δύο ανά κατεύθυνση σε μια;
  2. Η αλλαγή στην αρχική εγκεκριμένη μελέτη που περιλάμβανε δύο σήραγγες στο Βαθροβούνι και δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση έχει προκύψει από μελέτη κυκλοφοριακών φορτίων;
  3. Εάν μελλοντικά διαπιστωθεί ότι η μία σήραγγα και η μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση δεν επαρκούν, έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

Ακόμα, η κα Καζάνη ζητά να της χορηγηθούν αντίγραφα από την αρχική και την τελική μελέτη καθώς και αντίγραφα από τη μελέτη κυκλοφοριακών φορτίων.

Ακολουθείστε μας στο Google News