Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε κύκλο συναντήσεων εργασίας με τους Φο.Δ.Σ.Α. που δεν διαθέτουν ακόμη Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Κοινός Στόχος: Άμεση Λύση στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ολοκλήρωσε κύκλο συναντήσεων εργασίας με τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που δεν διαθέτουν ακόμη Χώρο Υγειονομικής Ταφής, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της δημιουργίας των χώρων αυτών σε κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τα μέλη του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Φωκίδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Νότιας Εύβοιας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ευρυτανίας.
Στόχος των συναντήσεων εργασίας ήταν η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί της τρέχουσας κατάστασης για κάθε Φορέα Διαχείρισης, ειδικότερα η εξέλιξη της μελέτης ωρίμανσης για το κύτταρο διαχείρισης των απορριμμάτων και η διαδικασία χωροθέτησης.
Ο Γενικός Γραμματέας με τη σειρά του ενημέρωσε τους Φορείς Διαχείρισης για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που ανοίγονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την εκχώρηση από το ΥΠΟΙΟ και το ΥΠΕΧΩΔΕ του ποσού των 88,0 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης Οικιακών και Βιομηχανικών στερεών αποβλήτων. Με το ποσό αυτό πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έργα διαχείρισης (κατασκευής και αναβάθμισης) οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα:
– Σταθμοί Μεταφόρτωσης.
– Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Απορριμμάτων.
– Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
– Μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
Επίσης αναφέρθηκε στην Ανοιχτή Πρόσκληση ύψους 23,2 εκατ. Ευρώ που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε άμεσα, με Τελικούς Δικαιούχους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου δυνητικά αρμόδια για την εκτέλεση πράξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Εκ των πόρων αυτών 11,2 εκατ. Ευρώ διατίθενται για έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων ενώ ποσό των 12,0 εκατ. Ευρώ διατίθεται για προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων (απορριμματοφόρα, πλυστικά κ.α.) και προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων εντός των Χώρων Υγειονομικής Ταφής (συμπιεστές, φορτηγά, σπαστήρες, κονιορτοποιητές κλπ.). Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι για τον εξοπλισμό μεταφοράς θα χρηματοδοτηθούν οι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων που η βασική υποδομή τελικής διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) έχει άδεια λειτουργίας και εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.
Με την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος κοινής δουλειάς από τους Φο.Δ.Σ.Α. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον προγραμματισμό των άμεσων, απαραίτητων ενεργειών ολοκληρώθηκε κάθε μια συνάντηση εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η δρομολόγηση της οριστικής λύσης στο ζήτημα της Διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου συναντήσεων ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι έχει τη βούληση και τους απαραίτητους πόρους για να δοθεί η οριστική λύση στη Διαχείριση των Στερεών Απορριμμάτων, ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Στερεά Ελλάδα. Είναι η στιγμή της ευθύνης πλέον για όλους όσους εμπλέκονται στο πρόβλημα, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς φορείς και πολίτες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεισφέρουν στη λύση του προβλήματος, αντί να αποτελούν μέρος του…»