Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας έστειλε ο Νομάρχης Εύβοιας, Θανάσης Μπουραντάς, στην οποία επισημαίνει τα προβλήματα και τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων του Νομού.

 

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ
Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην Εύβοια πρέπει άλλη μια φορά να θέσουμε υπόψη σας το σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης, που αντιμετωπίζει ο Νομός.
Όλα τα προβλήματα και οι ανάγκες  έχουν καταγραφεί από εμάς και υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως μας ζητήθηκε στο Υπουργείο, αλλά δυστυχώς κανένας δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με αυτές.
Αντίθετα το πρόγραμμα κατασκευής Σχολείων μέσω ΣΔΙΤ καταρτίστηκε με αποσπασματικές προτάσεις διαφόρων, που δεν έχουν γνώση ούτε των επί μέρους ούτε του συνολικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να περιληφθούν στο πρόγραμμα (2) δύο σχολεία, που δεν ζητήθηκαν, αφού δεν προέκυψαν από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών σχολικής στέγης και από ολοκληρωμένο σχεδιασμό λύσεων.
Το μεγαλύτερο καταρχήν πρόβλημα σχολικής στέγης στο Νομό εντοπίζεται στην πρωτεύουσα, τη Χαλκίδα.
Με τον τρόπο που έχει γίνει η επιλογή των σχολείων, στον προγραμματισμό ΣΔΙΤ δεν περιλαμβάνεται κανένα!!! σχολείο της Χαλκίδας και αναρωτιόμαστε πώς τελικά θα λυθεί το  πρόβλημα σχολικής στέγης.
Η χρηματοδότηση  της Ν.Α. για το 2008 ήταν 400.000 €. Με αυτά τα χρήματα δεν συζητάμε για νέα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει και η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν  επείγουσες ανάγκες των σχολείων όπως τουαλέτες, αντικατάσταση  σκεπών και κουφωμάτων, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας επεμβάσεων που έχουμε καθορίσει.
Σε πολλά σχολεία είναι ανάγκη να προστεθούν αίθουσες από μία μέχρι τρεις τις περισσότερες φορές.
Τίποτε από όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν.
Έχει εμφανιστεί το φαινόμενο να μας έρχονται ενταγμένα προς εκτέλεση έργα, που δεν χρειάζονται ή έχουν προϋπολογισμούς πολύ διαφορετικούς των απαιτούμενων για την υλοποίηση τους.
Με αυτό τον άτακτο τρόπο, κύριε Υπουργέ, και παρά το γεγονός ότι δαπανώνται κάποια  χρηματικά ποσά. δεν λύνονται τα προβλήματα  της σχολικής στέγης.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που διατέθηκαν για το 25ο  Δημοτικό Σχολείο, το 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας και το ΕΕΕΕΚ,  πιάνουν πραγματικά τόπο.
Προτάθηκαν και από τη Ν.Α, όπως και από άλλους φορείς που ζουν τα προβλήματα και γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και  Νοτίου Αιγαίου έχουν υπαχθεί στο στόχο ΙΙ των διαρθρωτικών ταμείων με συνέπεια να μην έχουν τη δυνατότητα, όπως έχουν οι υπόλοιπες περιοχές της Χώρας, να κατασκευάσουν κατά την Δ΄ προγραμματική περίοδο τις νοούμενες γενικά κλασικές υποδομές,  παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις στον τομέα αυτό είναι τεράστιες.
Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να στηρίξει άμεσα τους επτά (7) νομούς των δύο Περιφερειών δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
Οι προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος έχουν κατ’ επανάληψη τεθεί στον Ο.Σ.Κ. και θα αναφερθούν και εδώ αυτές που αφορούν τις πλέον επείγουσες ανάγκες.
Επειδή καταρχήν διαπιστώνουμε δυσκολία από την πλευρά του Ο.Σ.Κ. για αποτελεσματική συνεργασία μαζί μας, προτείνουμε να έρθει στο νομό κλιμάκιο από τεχνικά ή άλλα στελέχη του Υπουργείου και του Ο.Σ.Κ. που σε συνεργασία με αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Ν.Α  να δουν και να αξιολογήσουν τα προβλήματα, ώστε να αποφασιστούν οι προτεραιότητες και να καταρτισθεί ρεαλιστικό ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης .
Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα από συντονισμένες ενέργειες  και τίποτε περισσότερο.
Οι πλέον οξυμμένες ανάγκες όπως έχουν καταγραφεί, είναι:

A. ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Κινδυνεύουμε να χάσουμε οικόπεδα δεσμευμένα εδώ και πολλά χρόνια    στο Δήμο Χαλκιδέων
– Οικόπεδο οδού Μπαλαλαίων (Εθνική Τράπεζα)                    1.200.000 €
– Οικόπεδο συνοικία Κανήθου Ο.Τ.221     400.000 €
– 20ο Δημ. Σχολείο στο κέντρο της Χαλκίδας                           1.173.500€
– 26ο Δημ. Σχολείο Δημόσια έκταση. Διεκδικούμενη έκταση από ιδιώτη.
– Οικόπεδο Μουσικού Σχολείου      700.000 €

 Β. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
–   24Ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας & Διθέσιο νηπιαγωγείο         2.600.000 €     
           (υπάρχει Οικοδομική Άδεια)                                             
 –  26ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας  & Διθέσιο νηπιαγωγείο           4.000.000 €   
   (υπάρχει Μελέτη ενώ το Ιδιοκτησιακό, θα επιλυθεί
     με ευθύνη μας)                                                           
– Δημ. Σχολ. Δήμου Διρφύων                                      2.200.000 €  
          (υπάρχει Οικοδομική Άδεια)
    – 2ο  Δημ. Σχολ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                                   2.600.000 € 
      (υπάρχει Οικοδομική Άδεια – ΣΔΙΤ)
    – 1Ο Δημ. Σχολ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                          2.200.000 €  (υπάρχει Μελέτη -ΣΔΙΤ)
    – Δημ. Σχολ. & Νηπιαγωγ. Κανήθου (Ο.Τ 221)                       2.800.000 €
– 4ο Δημ. Σχολ. Ν. Αρτάκης                                                   2.200.000 €   ( Συντάσσεται Μελέτη)
– Προσθήκη Αιθουσών Δ.Σ. Κριεζών                                          600.000 € (υπάρχει Οικοδομική Άδεια)
    – 12θέσιο Δ. Σ. & 2ο Νηπ. Αγ. Νικολάου                                 2.600.000 €
      ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 
  – Προσθήκη 13 αιθουσών σε διάφορα Δ. Σχολ.                        3.370.000 €

 


2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
    – Έχουν σταλεί 11 ολοκληρωμένοι φάκελοι στον Ο.Σ.Κ. για Προκάτ Νηπιαγωγεία
    – Έχει ζητηθεί άμεση προτεραιότητα για το Νηπιαγωγείο Βαθέος Αυλίδος.
    –  Ανέγερση Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου για στέγαση του 22ου και του 2ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας. Υπάρχει οικόπεδο συντάσσεται μελέτη.

Γ. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
    ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

– Αντικατάσταση παλαιάς πτέρυγας ΓΥΜΝΑΣ. ΑΥΛΙΔΑΣ      2.200.000 €
– Προσθήκη αιθουσών & WC 1ου Λυκείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ           650.000 €
– Κεραμοσκεπή Τμήματος 2ου Λυκείου ΧΑΛΚΙΔΑΣ         55.000 € 
– Προσθήκη αιθουσας & αίθουσας Π.Χρ. Γυμνασίου              500.000 €
ΓΥΜΝΟΥ
– Γυμναστήριο Γυμνασίου – Λυκείου Λίμνης      1.500.000  €
– Προσθήκη αιθουσας  Π. Χρ Γυμνασίου ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ       500.000  €
– Προσθήκη αιθουσας  Π. Χρ. Γυμνασίου ΓΟΥΒΩΝ       500.000  €
– Προσθήκη αιθουσας  Π. Χρ. Γυμνασίου ΨΑΧΝΩΝ       400.000  €
– Διαμόρφωση Χώρου στέγασης ΕΚΦΕ Λυκ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ       110.000  €
– Ολοκλήρωση Αίθουσας Π. Χρ. Γυμν. ΙΣΤΙΑΙΑΣ         60.000  €
– Ανέγερση ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΨΑΧΝΩΝ &
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  3 x 5.500.000          =       16.500.000  €
Δ. Έχουν ζητηθεί Λυόμενες αίθουσες από τον Ο.Σ.Κ.
 – Γυμνάσιο Αγ. Άννας  4 αίθουσες
 – ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας  3 Γραφ., 1 αίθουσα, 1WC
 – 1ο Δ. Σχ. Ιστιαίας  2 αίθουσες
 – Γυμνάσιο Καρύστου  2 αίθουσες
 – ΕΠΑΛ  Κονιστρών  4 αίθουσες
 – Δ. Σχ. Φάρου Αυλίδας  2 αίθουσες, 1 WC