Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού για την Αλιευτική Πολιτική κ. Σίμου Κεδίκογλου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη εντάχθηκε η Πράξη: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 1.837.200€.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν ανά αλιευτικό καταφύγιο, για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών αλιέων είναι, συνοπτικά, οι παρακάτω:

Αλιευτικό καταφύγιο Αμαρύνθου

 • Ανακατασκευή εξωτερικής θωράκισης προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών της λιμενικής εγκατάστασης και προμήθεια εξοπλισμού με αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λάμπες τεχνολογίας LED.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και εξοπλισμό του καταφυγίου με ελαστικούς ολόσωμους γραμμικούς προσκρουστήρες και βραχίονες από ανοξείδωτο χάλυβα για την ασφαλή πρόσδεση των αλιευτικών σκαφών.
 • Επιστρώσεις δαπέδων χερσαίων χώρων, ασφαλτοστρώσεις και εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς.

Αλιευτικό καταφύγιο Αιδηψού

 • Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με λάμπες τεχνολογίας LED.
 • Εγκατάσταση κιβωτίων (πίλλαρ) παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη με χρήση προπληρωμένης κάρτας.
 • Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς, μεταλλικών κλιμάκων από ανοξείδωτο χάλυβα και προσκρουστήρων για την ασφαλή προσέγγιση και πρόσδεση των σκαφών.

Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Αποστόλων

 • Αποκατάσταση και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους.
 • Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με λάμπες τεχνολογίας LED.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του καταφυγίου με ελαστικούς ολόσωμους γραμμικούς προσκρουστήρες και βραχίονες από ανοξείδωτο χάλυβα για την ασφαλή προσέγγιση και πρόσδεση των αλιευτικών σκαφών.
 • Εγκατάσταση κιβωτίων (πίλλαρ) παροχής νερού και ρεύματος στα σκάφη με χρήση προπληρωμένης κάρτας.
 • Ασφαλτόστρωση της εσωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου.

Επιπλέον εντάχθηκε η πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΝΕ Α.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 1.837.200€ και αφορά στην αναβάθμιση του εξοπλισμού δώδεκα υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων που βρίσκονται υπό την διαχείριση του ΟΛΝΕ Α.Ε. σε διάφορα σημεία της Εύβοιας.

Τα δώδεκα συνολικά αλιευτικά καταφύγια παρουσιάζουν παρόμοιες ανάγκες για εξοπλιστική αναβάθμιση και είναι της Καρύστου, Κύμης, Αλμυροποτάμου, Ηλίων, Λίμνης, Καράβου Αλιβερίου, Νέας Αρτάκης, Μαρμαρίου, Ερέτριας, Ωρεών, Πευκίου και Πηλίου Εύβοιας.

Με την υλοποίηση των περιγραφόμενων ενεργειών δίνεται έμφαση στην λειτουργική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών καταφυγίων και αποκαθίσταται η ασφάλεια και οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων και αυτές αφορούν συνοπτικά:

 • Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και τοποθέτηση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με παράλληλη αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης με στόχο την εξοικονόμηση λειτουργίας.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση τερματικών συσκευών (πίλλαρ) ρεύματος και νερού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη καθώς και πυροσβεστικών σταθμών.
 • Τοποθέτηση προσκρουστήρων, χαλύβδινων δεστρών και ανοξείδωτων κλιμάκων για την ασφαλέστερη πρόσβαση στα καταφύγια.
 • Εγκατάσταση φανών σήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας φάρων.
 • Επιστρώσεις αντιολισθηρών δαπέδων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, εξοπλισμός καμερών και προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όλες οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2023. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένων Νήσου Εύβοιας (ΟΛΝΕ Α.Ε.).

Ακολουθείστε μας στο Google News