Σε έκτακτο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι τα καταστήματα της Χαλκίδας την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτά 10.00 – 16.00.

 

Διευκρινίζεται ότι όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να εργασθούν την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, θα αμειφθούν με προσαύξηση κατά 75% καθώς και με μία επιπλέον μέρα άδειας (ρεπό), η οποία θα δοθεί υποχρεωτικά εντός του Ιανουαρίου 2009. Εναλλακτικά, μετά από κοινή απόφαση των δυο μερών (εργαζόμενοι-εργοδότες), μπορεί η ημέρα απασχόλησης αντί για άδεια να πληρωθεί και σε αυτή την περίπτωση ισχύει επιπλέον προσαύξηση κατά 75%.