Έντονη κριτική του βουλευτή για φαινόμενα ατιμωρησίας στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και τροποποίηση από τον Υπουργό του επίμαχου άρθρου.

Στο πλαίσιο επεξεργασίας του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, ο Συμεών Κεδίκογλου είχε αποστείλει επιστολή, καθώς δεν είναι μέλος της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής όπου συζητείται, με τον συνυπογράφοντα βουλευτή Θανάση Οικονόμου, στον αρμόδιο Υπουργό κ. Ρέππα, επισημαίνοντας την ανάγκη στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων να μην πλειοψηφούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μεροληψίας προς όφελος των πολιτών, όπως οφείλουμε.

Ο βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή ότι «…ο σοφός λαός λέει ότι «κόρακας κοράκου μάτι» δεν βγάζει και με αυτή τη σύνθεση θα έχουμε μία από τα ίδια».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνεται ότι όταν υπάρχει η πρόθεση, λύσεις βρίσκονται. Πράγματι, ο Υπουργός απαντά ότι θα τροποποιήσει το επίμαχο άρθρο και αντί για πενταμελή τα πειθαρχικά συμβούλια θα είναι τριμελή με συμμετοχή ενός δημοσίου υπαλλήλου, ενός δικαστικού και ενός νομικού συμβούλου του κράτους. Συνεπώς, οι επισημάνσεις των βουλευτών έπιασαν τόπο και από τη στιγμή που το νομοσχέδιο δεν έχει ψηφισθεί και είναι στη φάση της επεξεργασίας, δεν υπάρχουν «ανοικτές θύρες» και κάθε επισήμανση προς τη σωστή κατεύθυνση είναι επιθυμητή. 

Ακολουθούν η επιστολή που έστειλαν οι δύο βουλευτές στον Υπουργό και η απαντητική επιστολή του Υπουργού:

ΘΕΜΑ: Σύνθεση Πειθαρχικών Συμβουλίων στο Νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,

Η κατάσταση στο δημόσιο τομέα θεωρείται από πολλούς, και σωστά κατά τη γνώμη μας, ως συνυπεύθυνη για τη δημοσιονομική κρίση που βιώνουμε, κι’ αυτό συντελείται σε πολλά επίπεδα.

Δεν είναι μόνο η κατασπατάληση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού αλλά και η αδυναμία είσπραξης εσόδων, η εκτεταμένη διαφθορά και η έλλειψη των σωστών εργαλείων για ανάπτυξη και επενδύσεις. Μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό έχει η έλλειψη αξιολόγησης και το αίσθημα ατιμωρησίας που κυριάρχησαν. Ο πολίτης αισθάνεται απροστάτευτος απέναντι στο κράτος. Αλλά και τις όποιες φορές προσπάθησε να καταγγείλει συμπεριφορές δημοσίων υπαλλήλων, ελάχιστες από αυτές κατέληξαν στην απονομή δικαιοσύνης και την τιμωρία των υπευθύνων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμέναμε με έντονες προσδοκίες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων σαν ένα πρώτο βήμα για να μπει τέλος στην ατιμωρησία που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια.

Το νομοσχέδιο όμως, το οποίο πέρασε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με έκπληξή μας έρχεται τώρα προς έγκρισή μας με μια θεωρητικά μικρή αλλά ουσιαστικά τεράστια μεταβολή: Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, από πενταμελή με παρουσία τριών δικαστικών και δύο δημοσίων υπαλλήλων, παραμένουν πενταμελή, αλλά αλλάζει η σύνθεσή τους (από τον προηγούμενο σχεδιασμό)  και την πλειοψηφία έχουν τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι (άρθρο 146Β, νομοσχέδιο «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου).

Χωρίς να μπαίνουμε σε λογικές διελκυστίνδας ανάμεσα στην προηγούμενη και σημερινή ηγεσία – άλλωστε αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει – αναρωτιόμαστε ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται και ποια σκοπιμότητα ώθησε στο να γίνει αυτή η αλλαγή. Σε μια εποχή που όλοι ζητούμε επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, την αναβολή των οποίων πληρώνουμε σήμερα, το πολιτικό σύστημα φαίνεται ανίκανο να προωθήσει ακόμα και τα αυτονόητα. Ο σοφός λαός λέει ότι «κόρακας κοράκου μάτι» δεν βγάζει και με αυτή τη σύνθεση θα έχουμε μία από τα ίδια. Όταν υπάρχει πρόθεση, λύσεις βρίσκονται. Ποιο είναι το επιχείρημα στα αλήθεια στο να υπάρχει πλειοψηφία δημοσίων υπαλλήλων; Αν είναι η έλλειψη προσωπικού από τον δικαστικό κλάδο, μπορούν τα συμβούλια να γίνουν τριμελή έχοντας στην πλειοψηφία δύο δικαστικούς προς ένα δημόσιο υπάλληλο, όπως επίσης να αξιοποιηθούν και νομικοί σύμβουλοι του κράτους, που θα έλυνε και ενδεχόμενα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που μπορεί να τίθενται από κάποιους.

Επειδή αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι αυτή η τροποποίηση έγινε με συνειδητή επιλογή από την πολιτική ηγεσία και μάλλον είναι κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής της, ζητούμε και αναμένουμε το αυτονόητο, η πλειοψηφία δηλαδή του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου να παραμείνει στους δικαστικούς λειτουργούς ως είχε.

Οι υπογράφοντες βουλευτές

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ένα μέρος της απάντησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι….Καταλήξαμε στην συγκρότηση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων που θα είναι πλέον τριμελή, με την συμμετοχή ενός Δικαστικού, ενός Νομικού Συμβούλου του Κράτους και μόλις ενός Δημοσίου Υπαλλήλου έτσι ώστε να μειωψηφεί ο υπηρεσιακός παράγων…θα επιβεβαιωθεί και νομοτεχνικά στην αυριανή συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής».

Με εκτίμηση,
Φιλικά
Δημήτρης Ρέππας