Ο Κώστας Χαϊνάς, μέλος της επιτροπής του Δικτύου Ασωπός – Ευβοϊκός κάνει το δικό του σχολιασμό επί του θέματος και τον απόψεων που έχουν εκφράσει ΚΚΕ και τα στελέχη του κόμματος, ενώ αναφέρεται και σε ερώτηση του κ.Παφίλη.

«Για το θέμα της τελευταίας απάντησης της ΕΕ στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ κ. Παφίλη για το θέμα του ΑΣΩΠΟΥ.
Δεν θέλω να κάνω τον «δικηγόρο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλά με ενδιαφέρει η αλήθεια αλλά και:
Επειδή πρέπει να είμαστε ακριβείς για να είμαστε σοβαροί.
Επειδή πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια και όχι τμήματά της γιατί έτσι «μας συμφέρει».
Επειδή δεν αντέχω να συνεχίζεται μια ολόκληρη φιλολογία που στηρίζεται σε ψευδή στοιχεία, για να «αποδειχθεί» η «κακή Ευρωπαϊκή Ενωση».
Επειδή δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το θέμα του ΑΣΩΠΟΥ – ΕΥΒΟΪΚΟΥ να γίνεται βορά στις μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Επειδή πιστεύω βαθειά ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
Σας στέλνω την τελευταία ερώτηση του κ. Παφίλη ευρωβουλευτή του ΚΚΕ προς την ΕΕ, το τμήμα την απάντησης του ίδιου στο ερωτηματολόγιο του φίλου Γιάννη Ζαμπετάκη και την τοποθέτηση της κας Ντούρου νομαρχιακής συμβούλου του ΚΚΕ στην Ευβοια.
Ερώτηση του κου Παφίλη
Ερώτηση αρ. 72 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0196/09 )
Θέμα: Εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό
Σε συνέχεια των ερωτήσεών μας Η-0663/07(1) , Η-0775/07(2) , Η-1020/07(3) , επανερχόμαστε στο ζήτημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στην αυθαίρετη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων και την ευρύτερη ζώνη, λόγω της ρύπανσης των υπόγειων νερών με επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, πλούσια σε βαρέα μέταλλα, μεταξύ των οποίων και το εξασθενές χρώμιο. Σύμφωνα με την πρόσφατη επιστημονική μελέτη (Draft) “Toxicological Profile for Chromium” του US Department of Health and Human Services (Agency for Toxic and Disease Registry), Σεπτέμβριος 2008 (κεφ. 3.2.2 “Oral Exposure”), άνθρωποι και πειραματόζωα παρουσίασαν σοβαρές καρδιοαγγειακές, γαστρεντερικές, αιματολογικές, ηπατικές, νεφρικές και καρκινικές παθήσεις, ύστερα από συστηματική κατάποση ουσιών με εξασθενές χρώμιο. Αντίθετα, κανένα τέτοιο περιστατικό δεν παρατηρήθηκε με δόσεις τρισθενούς χρωμίου έως και εκατονταπλάσιες του εξασθενούς χρωμίου.
Επιμένει η Επιτροπή ότι η επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου είναι της ίδιας τάξης με αυτή του τρισθενούς χρωμίου; Εάν όχι, προτίθεται να θεσπίσει ξεχωριστά αυστηρότερα όρια στο πόσιμο νερό για το εξασθενές χρώμιο, όπως έκανε για τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών(4) ; Υπήρξαν αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει για «τη φερόμενη μόλυνση του ποταμού Ασωπού»(5) και ποια είναι αυτά;
Απάντηση της ΕΕ (ακολουθεί η μετάφραση)
The Commission is currently assessing the toxicological profile for chromium presented by the US Department of Health and Human Services (ATSDR(6) ). This draft report develops the toxicological differences between trivalent (III) and hexavalent chromium (VI).
In its reply to oral question H-0775/07 the Commission already stated that hexavalent chromium was recognised as the most toxic of the three valences in which chromium occurs, which is confirmed and substantiated by the draft report in the case of inhalatory exposure. However, for oral and chronic exposure (which applies to drinking water), there is no solid evidence in the report for quantitative comparison of risks related to exposure to hexa- and trivalent chromium.
The Commission acknowledges the findings published in the draft report, which indicate that oral intake of hexavalent chromium can be carcinogenic for rats(7) , and that for accidentally very high intake by humans (higher than 100mg/person/day), cardiovascular and renal effects have been reported. The Commission takes also into account that the EU risk assessment on chromium (VI) substances(8) concluded that for mutagenicity and carcinogenicity no threshold below which there would be no risk to human health can be identified.
The Commission is very concerned about the risks caused by the intake of chromium and will remain focussed on the evolution of health standards as published by inter alia the World Health Organisation both for chromium (III) and for chromium (VI). It will take toxicological and scientific evolution into account for the revision of the Drinking Water Directive(9) .
However, it must be repeated that the Drinking Water Directive’s limit values apply to drinking water as it is delivered and not to river- and ground water in the Voiotia and Evvia area
Referring to the Commission’s reply to question E-5250/08 , the Commission confirms that the Greek authorities have forwarded updated information to the Commission on the authorisation regime of the industrial units of the wider region (Voiotia and Eastern Attiki) and carried out continued inspections of the industrial units.
The results of the controls carried out by the national authorities demonstrate the lack of adequate planning and management of hazardous waste. The Commission has already brought a horizontal infringement case on the latter issue against Greece before the Court (C-286/08). The example of Asopos has been used in the framework of this infringement procedure, which is currently pending before the European Court of Justice.
In addition, it appears that the Greek authorities have taken adequate measures to comply with the requirements of the Directive on Drinking Water (i.e. no further exceedances of the limit values for chromium were observed).
As regards the obligations resulting from Directive 2006/11/EC(10) on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community and Directive 80/68/EEC(11) on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances, the information available has not allowed the Commission to identify and adequately substantiate any possible breaches. The Commission will continue the assessment of the information available and will take all necessary measures, including, if required, the initiation of an infringement procedure, to ensure that EC environmental legislation is complied with.
 
Απάντηση Επιτροπής

(Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή αξιολογεί τον τοξικολογικό φάκελο για το χρώμιο που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Η.Π.Α[1]. Σε αυτήν την επιστημονική μελέτη αναπτύσσονται οι τοξικολογικές διαφορές μεταξύ του τρισθενούς (ΙΙΙ) και εξασθενούς (VI) χρωμίου.
Στην απάντησή της στην επερώτηση υπ’ αριθμόν Η-0775/07, η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι το εξασθενές χρώμιο αναγνωριζόταν ως το πλέον τοξικό σε σχέση με το τρισθενές χρώμιο, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και τεκμηριώνεται από την επιστημονική μελέτη στην περίπτωση εισπνεόμενης έκθεσης (δηλ. έκθεσης της αναπνευστικής οδού / του αναπνευστικού συστήματος, της ρινός, τραχείας κ.λπ. – Σημ. τ. Μετ.). Ωστόσο, για την στοματική και χρόνια έκθεση (που ισχύει για το πόσιμο νερό), δεν υπάρχει καμία βάσιμη ένδειξη στην επιστημονική μελέτη για ποσοτική σύγκριση των κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση στο εξασθενές και το τρισθενές χρώμιο.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει τα πορίσματα που δημοσιεύονται στην επιστημονική μελέτη, τα οποία υποδεικνύουν ότι η από του στόματος πρόσληψη του εξασθενούς χρωμίου μπορεί να είναι καρκινογόνος για τους αρουραίους[2], και ότι έχουν αναφερθεί καρδιοαγγειακές και νεφρικές επιδράσεις για συμπτωματικά πολύ υψηλή πρόσληψη από τον άνθρωπο (υψηλότερη των 100 μικρογραμμαρίων ανά πρόσωπο ανά ημέρα). Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη ότι η αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών εξασθενούς χρωμίου[3] από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπέρανε ότι αναφορικά με την βιομεταλλαξιμότητα και την καρκινογένεια δεν μπορεί να ορισθεί κανένα επίπεδο συγκέντρωσης, κάτω από το οποίο δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.
Η Επιτροπή ανησυχεί πολύ αναφορικά με τους κινδύνους που προκαλούνται από την πρόσληψη του χρωμίου και θα παραμείνει εστιασμένη στην εξέλιξη προτύπων / κριτηρίων υγείας όπως έχουν δημοσιευθεί από, μεταξύ άλλων, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τόσο αναφορικά με το τρισθενές όσο και αναφορικά με το εξασθενές χρώμιο. Μάλιστα θα λάβει υπόψη της τις τοξικολογικές και επιστημονικές εξελίξεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας της (Ντιρεκτίβα) για το Πόσιμο Νερό.[4]
Ωστόσο, πρέπει να επαναληφθεί ότι οι τιμές ορίων της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό ισχύουν για το πόσιμο νερό όπως διανέμεται (από το σύστημα ύδρευσης – Σημ. τ. Μετ.), και όχι για το νερό των ποταμών καθώς επίσης και τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή της Βοιωτίας και της Ευβοίας.
Αναφορικά με την απάντηση της Επιτροπής στην Επερώτηση Ε-5250/08, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή ενημερωμένες πληροφορίες αναφορικά με το καθεστώς εξουσιοδότησης των βιομηχανικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής (Βοιωτία και Ανατολική Αττική) και έχουν πραγματοποιήσει συνεχείς επιθεωρήσεις των βιομηχανικών (αυτών) μονάδων.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από τις εθνικές αρχές καταδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού και διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Η Επιτροπή έχει ήδη εγείρει αγωγή οριζόντιας παραβίασης αναφορικά με το προηγούμενο ζήτημα κατά της Ελλάδος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C – 286/08). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας παράβασης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει χρησιμοποιηθεί και το παράδειγμα του Ασωπού ποταμού.
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν πάρει επαρκή μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό (δηλαδή, δεν παρατηρήθηκε καμία περαιτέρω υπέρβαση των τιμών ορίων για το χρώμιο).
Σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Οδηγία 2006/11/EC[5] αναφορικά με την μόλυνση που προκαλείται από συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες οι οποίες εκχέονται μέσα στο υδρόβιο περιβάλλον της Κοινότητας, και την Οδηγία 80/68/EEC[6] αναφορικά με την προστασία των υπογείων υδάτων εναντίον της μόλυνσης που προκαλείται από συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχουν επιτρέψει στην Επιτροπή να προσδιορίσει και να τεκμηριώσει επαρκώς οποιεσδήποτε ενδεχόμενες παραβάσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την αξιολόγηση των διαθεσίμων πληροφοριών και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εάν απαιτηθεί, της δρομολόγησης μιας διαδικασίας / αγωγής παράβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Από την τοποθέτηση του κ. Παφίλη στο ερωτηματολόγιο του κ. Ζαμπετάκη ( http://environmentfood.blogspot.com/2009/05/blog-post_30.html )
«…Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τα πρόσφατα συγκλονιστικά επιδημιολογικά ευρήματα που θέσαμε υπόψη της Επιτροπής, στην πορεία τεσσάρων διαδοχικών ερωτήσεών μας, επιμένει αυτή να απαντά ότι δεν έχει αποδειχθεί διαφορά στην επικινδυνότητα μεταξύ εξασθενούς και τρισθενούς χρωμίου! Και ότι το όριο των 50 μικρογραμμαρίων εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο στο πόσιμο νερό είναι ασφαλές!»
Τοποθέτηση της κας Ντούρου Νομαρχιακής Συμβούλου του ΚΚΕ στην Ευβοια (από τον www.servitoros.gr) Τρίτη 19 Μαίου 2009
Η νομαρχιακή σύμβουλος Ευβοίας και επικεφαλής της ΝΑΣ, Σοφία Ντούρου, σε δήλωσή της, χαρακτηρίζει υποκριτική την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, «με την οποία εξομοιώνει, στην ουσία, το καρκινογενές εξασθενές χρώμιο, με το απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχείο του τρισθενούς χρωμίου, δείχνοντας ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού».
Όπως σημειώνει η κα Ντούρου, η Ε.Ε. αναφέρει πως «οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει επαρκή μέτρα» για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Ασωπού, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών του νερού, όταν η ελληνική κυβέρνηση το μόνο που έχει κάνει είναι να επιβάλλει κάποια πρόστιμα.
Η επικεφαλής της ΝΑΣ υποστηρίζει ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί απάντηση σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, όπως ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, οι Οικολόγοι Πράσινοι αλλά και διάφορες οικολογικές ομάδες που κάνουν λόγο για φιλοπεριβαλλοντική ΕΕ και καταστροφικές ελληνικές κυβερνήσεις, ενώ ξεχνούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κόπτεται για το περιβάλλον μόνο όσο ενισχύονται τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Τέλος, η κα Ντούρου χαρακτηρίζει τις ευρωεκλογές ως μια καλή ευκαιρία να τιμωρήσει ο λαός «τις δυναμείς εκείνες που, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, συμβαδίζουν με τις επιταγές της ΕΕ. Να «ρίξει» ψήφο αντίστασης, ελπίδας και προοπτικής με κατεύθυνση τη ρήξη με τα συμφέροντα των μονοπωλίων».
 
Σχόλια του γράφοντα:
Η ερώτηση του κ. Παφίλη είχε τα εξής σκέλη και αντίστοιχες συνοπτικά οι απάντήσεις της ΕΕ:
1. Επιμένει η Επιτροπή ότι η επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου είναι της ίδιας τάξης με αυτή του τρισθενούς χρωμίου;
Η απάντηση της επιτροπής λέει ότι «… η επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι το εξασθενές χρώμιο αναγνωριζόταν ως το πλέον τοξικό σε σχέση με το τρισθενές χρώμιο…»
2. Εάν όχι, προτίθεται να θεσπίσει ξεχωριστά αυστηρότερα όρια στο πόσιμο νερό για το εξασθενές χρώμιο, όπως έκανε για τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών(4) ;
Η απάντηση της επιτροπής είναι ότι «…Η Επιτροπή λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αξιολόγηση του κινδύνου των ουσιών εξασθενούς χρωμίου[7] από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπέρανε ότι αναφορικά με την βιομεταλλαξιμότητα και την καρκινογένεια δεν μπορεί να ορισθεί κανένα επίπεδο συγκέντρωσης, κάτω από το οποίο δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.»
 
Δηλαδή λέει ότι δεν μπορεί να ορίσει κανένα όριο κάτω από το οποίο το εξασθενές χρώμιο καθίσταται ακίνδυνο
3.
Υπήρξαν αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει για «τη φερόμενη μόλυνση του ποταμού Ασωπού»(5) και ποια είναι αυτά;
Η απάντηση της επιτροπής «…Τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από τις εθνικές αρχές καταδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού και διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων. Η Επιτροπή έχει ήδη εγείρει αγωγή οριζόντιας παραβίασης αναφορικά με το προηγούμενο ζήτημα κατά της Ελλάδος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C – 286/08). Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας παράβασης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει χρησιμοποιηθεί και το παράδειγμα του Ασωπού ποταμού.»
 
Δηλαδή έχει κάνει αγωγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σ’αυτήν χρησιμοποιείται και το παράδειγμα του Ασωπού.
 
Αγαπητοί φίλοι
Ως μέλος της επιτροπής του Δικτύου Ασωπός – Ευβοϊκός, αλλά και ως πολίτης:
 
Διαφωνώ κάθετα με αυτήν την λογική του μαύρου – άσπρου.
Και επίσης διαφωνώ και με την τακτική υιοθέτησης από επίσημα blogs φίλων, κινήσεων και συναγωνιστών για το θέμα του ΑΣΩΠΟΥ – ΕΥΒΟϊΚΟΥ, άκριτα των θέσεων αυτών ως δεδομένων και αληθινών.
 
Η τοποθέτησή μου αυτή δεν έχει να κάνει με προεκλογικές αντιπαραθέσεις παρά μόνο με την υπεράσπιση της αλήθειας.
 
Τα συμπεράσματα δικά σας.»