Στη συνεδρίασή της η ΤΕΔΚΕ εξέφρασε την αντίθεσή της με την πρόταση του Νομάρχη για απένταξη έργων.

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2010 του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Ν. Εύβοιας, με τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των δημάρχων του νομού μας, με θέμα ημερήσια διάταξης: «Το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης – πρόγραμμα ΄Καλλικράτης΄», συζητήθηκε εκτάκτως η πρόταση του Νομάρχη Εύβοιας, κ. Αθ. Μπουραντά, προς τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, για τροποποίηση του ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος της Εύβοιας.

Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Να εκφραστεί η απόλυτη διαφωνία με τη πρόταση του κ. Νομάρχη για απένταξη συγκεκριμένων έργων από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας.
Η ένταξη των νέων έργων να προέλθει από την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος, σε συνδυασμό με το προϊόν της έκπτωσης, που θα προκύψει από τις δημοπρατήσεις των έργων.
Η οποιαδήποτε απόφαση για τα αναπτυξιακά έργα του νομού μας, να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τη ΤΕΔΚ και τους οικείους ΟΤΑ. 
Τέλος, δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε την υποβάθμιση και την απαξίωση του θεσμικού μας ρόλου, γεγονός που θα υπονόμευε την πεμπτουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης, που συνίσταται στην ενίσχυση των ΟΤΑ.