Με πρωτοβουλία Βουλευτή και εισηγητή του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Πιπεργιά, οι βουλευτές Δημήτρης Πιπεργιάς, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ροδούλα Ζήση, Χρήστος Πρωτόπαπας και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σχετικά με την έλλειψη πολιτικής της κυβέρνησης για την διαχείριση των εθνικών υδάτινων πόρων. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με το Ν. 3199/2003, ο οποίος εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία διαχείρισης υδατικών πόρων με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ, ορίζεται όργανο χάραξης πολιτικής επί των υδάτων η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συμμετέχουν ως μέλη οι Υπουργοί α) Οικονομίας και Οικονομικών, β) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) Ανάπτυξης δ) Υγείας και Πρόνοιας και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης σύμφωνα με το ¶ρθρο 3 παρ. 4 του προαναφερόμενου νόμου «η Εθνική Επιτροπή Υδάτων υποβάλλει στη Βουλή ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο».
Διαπιστώνουμε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σ’ αυτόν τον τομέα δεν κατάλαβε ακόμη ότι όφειλε να κυβερνήσει τον τόπο με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Εδώ και δεκαεννέα μήνες που κυβερνάει δεν έχει ακόμη συγκροτήσει την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Ο τομέας σ’ αυτό το διάστημα λειτούργησε με τον «αυτόματο πιλότο».
Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε δυσκολίες αν η προαναφερόμενη ρύθμιση απαιτούσε έστω και την παραμικρή δαπάνη. Όμως επειδή τα πράγματα δεν είναι έτσι, διερωτόμαστε μήπως η Κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι δεν αντιπολιτεύεται πλέον το ΠΑΣΟΚ, αλλά με την ετυμηγορία του ελληνικού λαού πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα.
Ποιος άραγε κατά τη γνώμη σας κύριε Υπουργέ θα ορίσει το πλαίσιο πολιτικής για τη χρήση των υδάτων και τη διασφάλιση της καλής οικολογικής ποιότητας σύμφωνα με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική; Δεν υπάρχουν κατά την Κυβέρνηση θέματα που απαιτούν άσκηση πολιτικής;
Είναι φανερό ότι δεν ασχολείσθε με το θέμα. Μήπως άραγε δεν γνωρίζετε; Εμείς διαπιστώνουμε ότι τίποτε δεν κινείται στον τομέα της υδατικής πολιτικής. Είναι σαν ο χρόνος να σταμάτησε στο 2003, οπότε θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ο Νόμος 3199, ο οποίος έκτοτε παραμένει ανενεργός. Και καθώς έπαυσε η ισχύς βασικών διατάξεων της προγενέστερης νομοθεσίας, η χώρα μας βρίσκεται στη δυσχερή θέση να μην ασκεί ουσιαστικά πολιτική επί των υδάτων. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Δεν μπορεί τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι.
Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι οι υδατικοί πόροι αποτελούν ύψιστης σημασίας εθνική κληρονομιά μας, πηγή ζωής, ανάπτυξης και ευημερίας. Η προστασία και η ορθολογική αξιοποίησή τους αποτελούν χρέος της Πολιτείας προς τους σημερινούς πολίτες, αλλά και προς τις επόμενες γενιές. Στη σημερινή Ελλάδα, που απαιτεί ανάπτυξη και ευημερία, αλλά κυρίως στην Ελλάδα του μέλλοντός μας, το νερό θα έχει ακόμη πιο μεγάλη σημασία.
Σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές αντιλήψεις, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε ενεργά και η χώρα μας, το νερό θεωρείται περιβαλλοντικό αγαθό προτεραιότητας και αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος, είναι επομένως στρατηγικής σημασίας οικολογικό αγαθό. Όμως δεν πρέπει από τους ορίζοντές μας σε καμιά περίπτωση να χαθεί και η αναπτυξιακή του σημασία για τον τόπο μας, αφού λειτουργεί ως ισχυρός πολλαπλασιαστής εισοδήματος και δημιουργεί προϋποθέσεις ακμής της κοινωνίας και του πολιτιστικού επιπέδου που αυτή διαβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι «οι πολιτισμοί μας ιδρύθηκαν και άκμασαν εν ύδασι και χάθηκαν στις ερήμους». Οφείλουμε, επομένως, σε όλο το φάσμα των δράσεών μας να το διαχειριζόμαστε ως εθνικό αγαθό, με φειδώ και περισσή σοφία.
 
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
 
?        Γιατί δεν έχει  συγκροτήσει την Εθνική Επιτροπή Υδάτων εδώ κι ενάμισι χρόνο και πότε πρόκειται να το πράξει;
 
?        Πότε θα ενημερωθεί η Βουλή για την κατάσταση του υδατικού δυναμικού της χώρας;
 
?        Ποιες είναι οι ενέργειες της χώρας μας όσον αφορά στην Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής στον τομέα άσκησης πολιτικής επί των υδάτων, που έχει αποφασιστεί από όλα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια η συμμόρφωσή μας με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης;
 
 Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν πως πρόκειται να αντιμετωπισθούν;
 
 Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναληφθούν προκειμένου να μην παραπεμφθεί η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;»