Με πρωτοβουλία Βουλευτή και εισηγητή του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Πιπεργιά, οι βουλευτές Δημήτρης Πιπεργιάς, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ροδούλα Ζήση και Χρήστος Πρωτόπαπας κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ΔΕΗ που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης την Τρίτη 10/1. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και της Διοίκησης της ΔΕΗ ότι δεν πρόκειται να εφαρμοσθούν στη ΔΕΗ προγράμματα εθελουσίας εξόδου, το Δ.Σ. της επιχείρησης που συνεδρίασε στις 10/11/2006 ενέκρινε πρόταση εθελουσίας εξόδου, που υπεβλήθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά οργανικά και επιτελικά στελέχη στάθμης τομεάρχη και άνω, που έχουν κάνει κατάθεση ζωής για την ανάπτυξη της επιχείρησης και έχουν συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης. Με την ανακοίνωση αυτή και υπό το πρόσχημα της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού της ΔΕΗ, αφ’ ενός υποδεικνύεται η έξοδος στη σύνταξη έμπειρων στελεχών και αφ’ ετέρου επιδιώκεται ο πλήρης έλεγχος της διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης με στελέχη προσκείμενα στο κυβερνών κόμμα, που είναι απολύτως εναρμονισμένα με τις επιδιώξεις του.
Έτσι σε μια κρίσιμη περίοδο, που η ΔΕΗ καλείται να λειτουργήσει σε ανταγωνιστικές συνθήκες, στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, αναμένεται με τη συνταξιοδότηση πλήθους στελεχών της να στερηθεί ένα από τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, που είναι η τεχνογνωσία της, φορέας της οποίας είναι το στελεχιακό της δυναμικό.
Από αυτήν την εξέλιξη είναι βέβαιο ότι, θα βγουν ωφελημένοι οι επίδοξοι ανταγωνιστές της, οι οποίοι θα σπεύσουν να στελεχώσουν τις υπό δημιουργία επιχειρήσεις τους, με τα πολύπειρα συνταξιοδοτούμενα στελέχη της ΔΕΗ, που δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα, στην νεοσύστατη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το πρόγραμμα θα κοστίσει στην επιχείρηση περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και θα επιβαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα προσωπικού της ΔΕΗ (ΟΑΠ – ΔΕΗ) κατά 400.000 ευρώ μηνιαίως λόγω απώλειας εισφορών, 800.000 € μηνιαίως λόγω αύξησης των δαπανών για συντάξεις και κατά 12 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή εφ’ άπαξ.
Έτσι επαναλαμβάνεται το πρότυπο του ΟΤΕ, να φορτώνονται τα βάρη για την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, στον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματός του, η κάλυψη του όποιου επιβαρύνει, μέσω του προϋπολογισμού, το κοινωνικό σύνολο.
Αν δε ληφθεί υπ’ όψιν, το γεγονός ότι, στο υπό κατάρτιση επιχειρησιακό σχέδιο, από τον σύμβουλο που έχει προσλάβει η ΔΕΗ, η κυρίαρχη κατεύθυνση είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και ιδιαίτερα της γενικής διεύθυνσης προσωπικού, τότε είναι βέβαιο ότι το πρόγραμμα αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια για το προσωπικό όλων των κατηγοριών.
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
 
  Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και της Διοίκησης της ΔΕΗ, εφαρμόζεται πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου οργανικών και επιτελικών στελεχών της ΔΕΗ;
 
 Πρόκειται να εφαρμοσθούν ανάλογα προγράμματα και για το προσωπικό των άλλων κατηγοριών;
 
 Πως θα αξιοποιηθούν τα στελέχη που κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης, ανώτερης του τομεάρχη, δεν θα επανεπιλεγούν, για τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν σήμερα;