Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Κ.Περλεπέ κατέθεσε ερώτηση σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας και το Ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδος.

Tο κείμενο της ερώτησης της βουλευτού προς τον Υπουργό Πολιτισμού έχει ως εξής:
«Με δεδομένη την ομόφωνη έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 2ας Ιουνίου 2009 της πρότασης για προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας στην οποία αναφέρονται επιγραμματικά σε μια (1) μόνο σελίδα βασικές ιδέες αναστήλωσης του Μνημείου, ώστε να λειτουργήσει εκ νέου, καθώς επίσης και τις δηλώσεις – εξαγγελίες του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στις 21 Ιουνίου στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερέτριας περί εκπόνησης σχετικών έργων, όπως και πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που χρήζουν συγκεκριμένων απαντήσεων.
Για παράδειγμα, με βάση παλαιότερες απαντήσεις του ΥΠΠΟ σε ερωτήσεις αναφορικά με την αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου της Ερέτριας, γνωρίζουμε ότι, για την αναστήλωση του Μνημείου, απαιτείται μια πλήρης σειρά μελετών, όπως γεωτεχνική, μελέτη στατική των οικοδομικών μερών του, μελέτη της φθοράς του λίθου και προτεινόμενες επεμβάσεις στερέωσης, μελέτη άρσης ετοιμοροποιών κ.α.
Ομοίως πρέπει να απαντηθούν ζητήματα σχετικά με τη δεύτερη πρόταση που εξέτασε το ΚΑΣ για την ανάδειξη του Ιερού της Αρτέμιδος στην Αυλίδα, αφού εκείνο που προέχει είναι η αναστήλωση και συντήρηση των μνημείων, όμως απ’ ότι διαφαίνεται, το ΥΠΠΟ προκρίνει την κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων και parking από τα οποία μπορεί να επιβαρυνθεί ο αρχαιολογικός χώρος που ήδη υφίσταται τις συνέπειες της λειτουργίας του παρακειμένου εργοστασίου τσιμέντων, αλλά και της γραμμής του ΟΣΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα τηρηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποκατασταθούν και
να αναδειχθούν τα ανωτέρω μνημεία, ως αναντίρρητη πολιτιστική αναγκαιότητα και ως απαίτηση των πολιτών του νομού,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Για το Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας:
α) Έχουν εκπονηθεί όλες οι μελέτες που απαιτούνται για το Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και βάσει ποιών εγκριτικών γνωμοδοτήσεων του ΚΑΣ;
β) Εάν όχι, ποιο το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τους, ποιος ο φορέας χρηματοδότησης και ποιο το προβλεπόμενο κόστος τους;
γ) Εφ’ όσον είναι γνωστό από αναστηλωτικές εργασίες σε άλλα παρεμφερή Θέατρα π.χ. Επιδαύρου, Διονυσιακό και Μεγαλόπολης, ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αναστήλωσής τους είναι πολυετής, με βάση ποιες δεσμεύσεις υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΠΟ, ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια;
2. Για το Ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδος:
Ποιές μελέτες και ποιά έργα θα εκπονηθούν για την αναστήλωση και συντήρηση του Ιερού της Αρτέμιδας στην Αυλίδα, από ποιές πιστώσεις θα χρηματοδοτηθούν, με βάση ποιό χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν, και πως διασφαλίζεται η προστασία του αρχαιολογικού χώρου από τις κτηριακές κατασκευές και το parking που προβλέπονται ή άλλους εξωγενείς παράγοντες που ήδη επιβαρύνουν το χώρο αυτό;»