Πρώτη δύναμη η ΠΑΣΚΕ – Σ για άλλη μια φορά, με δέκα έδρες και ποσοστό 69,67%. Δεύτερη η Ταξική Ενότητα και τρίτη η ΔΑΚΕ.

Στις εκλογές ψήφισαν 122, βρέθηκαν 122 έγκυρα. Λευκά κανένα.

Τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε. έχουν ως εξής:

ΠΑΣΚΕ – Σ, ποσοστό 69,67%, με 85 ψήφους και 10 έδρες 

Κουλουρίδης Κωνσταντίνος, 80 ψήφους

Μπασινάς Στέφανος, 63 ψήφους

Σμυρναίου Μαρία, 59 ψήφους

Σταύρου Δημήτριος, 59 ψήφους

Τσακλάνος Σπύρος, 59 ψήφους

Κυριακού Βασίλειος, 56 ψήφους

Γριβάκης Ιωάννης, 55 ψήφους

Γεροσταμούλος Ιωάννης, 54 ψήφους

Γκούμας Απόστολος, 49 ψήφους

Δεμερούτης Αθανάσιος, 49 ψήφους

Βουκούτης Αναστάσιος, 28 ψήφους

Γκότσης Λεωνίδας, 25 ψήφους

Θωμάς Αναστάσιος, 37 ψήφους

Κόκκινος Βασίλης, 23 ψήφους

Παπαδάκης Αντώνιος, 47 ψήφους

Τσάκας Δημήτριος, 24 ψήφους

Τσάλας Αθανάσιος, 42 ψήφους

ΔΑΚΕ, ποσοστό 11,47%, με 14 ψήφους και 2 έδρες

Πάλλης Νικόλαος, 11 ψήφους

Μπιμπίκας Ανδρέας, 8 ψήφους

Γκραβαρίτης Ευάγγελος, 5 ψήφους

Μεγαρίτης Αθανάσιος, 7 ψήφους

Μοιρώτσος Κωνσταντίνος, 7 ψήφους

Ταξική Ενότητα, ποσοστό 18,85%, με 23 ψήφους και 3 έδρες

Αργύρης Γεώργιος, 21 ψήφους

Κούκουρας Αντώνης, 18 ψήφους

Τζαβάρας Ιωάννης, 18 ψήφους

Γκογκορόσης Γεώργιος, 5 ψήφους

Ευσταθίου Αθανάσιος, 5 ψήφους

Κάτρης Δημήτριος, 17 ψήφους

Κικιαντώνης Χαράλαμπος, 7 ψήφους

Κρομετίδης Σωτήριος, 7 ψήφους

Λαδογιάννης Αθανάσιος, 7 ψήφους

Μάλλιος Δημήτριος, 6 ψήφους

Ξένος Ιωάννης, 9 ψήφους

Παπασταματίου Ευάγγελος, 11 ψήφους

Παπαχρήστου Κωνσταντίνος, 7 ψήφους

Τραγουλιάς Παναγιώτης, 8 ψήφους

Φισκατώρης Νικόλαος, 6 ψήφους

Χαλαστάρας Αθανάσιος, 11 ψήφους

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν απο την ΠΑΣΚ – Σ:

Γιαπλές Αθανάσιος, με 49 ψήφους

Κωτσή Αικατερίνη, με 46 ψήφους

και απο την Ταξική Ενότητα:

Παπουλάκης Ζαχαρίας

Για την Γ.Σ.Ε.Ε. τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 76, άκυρα 2, έγκυρα 74.

Έλαβαν: ΠΑΣΚ – Σ, 53 ψήφους, Ταξική Ενότητα, 17 ψήφους και η ΔΑΚΕ, 4 ψήφους

Εξελέγησαν απο την ΠΑΣΚ – Σ:

Μπασινάς Στέφανος με 49 ψήφους

Διαμαντής Δημήτριος με 39 ψήφους και

Μόρτος Γεώργιος με 35 ψήφους.

Να σημειωθεί ότι ο Νικολάου Γεράσιμος και ο Μόρτος Γεώργιος ισοψήφισαν, αλλά παραιτήθηκε ο Γ.Νικολάου και βγήκε ο Γ.Μόρτος.

Απο την Ταξική Ενότητα εξελέγη ο Αργύρης Γεώργιος με 15 ψήφους και κανένας απο τη ΔΑΚΕ.