Την συμπαράσταση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας Λάμπρου Γκάνη Ζήτησε με επιστολή του ο Νομάρχης Εύβοιας Θανάσης Μπουραντάς, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες απολλοτροίωσης σημαντικών έργων οδοποιίας του Νομού, που είναι ενταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ και κινδυνεύουν να χαθούν.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε άκρως επιβεβλημένη, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Νομάρχης η καθυστέρηση στις διαδικασίες απαλλοτρίωσης του έργου οδοποιίας έχουν ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις τους πέντε μήνες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ολοκλήρωση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μελετηθούν και να προωθηθούν προς ένταξη και κατασκευή έργα οδοποιίας σημαντικά και απολύτως αναγκαία για το Νομό. Τον περασμένο Μάρτιο κατατέθηκαν Τ.Δ.Ε. για αρκετά έργα οδοποιίας, προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. ( ενώ παράλληλα ξεκίνησε με πολύ αργούς ρυθμούς και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.
Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ημερομηνίες συζήτησης ορίστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2005, μέχρι σήμερα από τα 9 έργα για τα οποία έχουν κινηθεί οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης έχει γίνει συζήτηση μόνο για ένα, αλλά ακόμα και για αυτό δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση.
Συγκεκριμένα η έως τώρα πορεία των απαλλοτριώσεων έχει ως εξής:
1. Στύρα – Νέα Στύρα (62/2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου)
2. Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (τμήμα από Χ.Θ. 9+150 έως Χ.Θ. 16+499,33) (70/2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου).
3. Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 9+150) (78/2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου) και
4. Οδός Λίμνης – Ροβιές (τμήμα οδού από πρατήριο έως κόμβο) (107/2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου).
Το χρονικό περιθώριο που δίνεται για τη δημοπράτηση των έργων και την υπογραφή των Συμβάσεων είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006, ενώ η καταπληκτική ημερομηνία για τη δημοπράτηση τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2008.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές είναι πολύ πιθανό να χαθούν σημαντικά ποσά για τον Νομό, τη στιγμή που η Εύβοια έχει μεγάλη ανάγκη, αφού είναι καθηλωμένη αναπτυξιακά λόγω και της απαράδεκτης κατάστασης στην οποία βρίσκεται το οδικό της δίκτυο.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νομάρχη το πρόβλημα απασχολεί όλους τους φορείς του τόπου. Εκφράζει μάλιστα την πεποίθηση ότι οι φορείς και κυρίως όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους όλα όσα προαναφέρθηκαν και να βοηθήσουν στο μέτρο πάντα του δυνατού να βοηθήσουν τον τόπο να αποκτήσει τις αναγκαίες υποδομές.
Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, Λάμπρο Γκάνη, ο κ. Μπουραντάς τον καλεί με την ιδιότητα της οργανωμένης έκφρασης των δικηγόρων της πόλης να συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη προώθηση όλων αυτών των διαδικασιών. Τέλος ζητά τη συμπαράσταση του προς όλες τις κατευθύνσεις «όχι για να ευνοηθεί ή να αδικηθεί κάποιος αλλά για να μην αδικηθεί για μια ακόμα φορά ο τόπος.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το φαινόμενο των μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των οδικών έργων και οι κίνδυνοι για την απώλεια τους που εγκυμονούν αυτές συναντάται συχνά, ειδικά σε μεγάλα έργα και απαιτούν την εμπλοκή πολλών φορέων και την συναίνεση πολλών πλευρών.