Συζητήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 η επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας τριών τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στα Ψαχνά Εύβοιας».

Ο κ. Αποστόλου δήλωσε:

Η επαναξιολόγηση που αποφασίσατε δεν στηρίζεται πουθενά, ούτε στα προγράμματα σπουδών, ούτε σε διαδικασίες λειτουργίας, ούτε σε έλλειψη χρηματοδότησης. Το ΕΚΠΑ συγκρότησε την προσωρινή Γενική συνέλευση του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 5/3/2019 και την προσωρινή Γενική συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 11/7/2019.

Οι Γενικές συνελεύσεις των τμημάτων αυτών όρισαν επιτροπές που διαμόρφωσαν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011.

Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και 80 του ίδιου νόμου.

Τελικά αυτό που κάνετε θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση και των συγκεκριμένων σχολών. Πρόκειται σαφώς για μια πολιτική απόφαση που δεν εδράζεται σε νέα ή μη πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, γιατί μέχρι τη ψήφιση του νόμου τα προγράμματα σπουδών ήταν και υπαρκτά και -με χρήση μεταβατικών διατάξεων- πιστοποιημένα.

Είναι μια απόφαση σε διάσταση με τη στρατηγική βούληση του ΕΚΠΑ το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα παγκοσμίως.