Ημερίδα διοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων».

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργάνωσε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η ενημερωτική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, τόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και οι άλλες Περιφέρειες της Χώρας, αποκτούν ένα ευέλικτο και παραγωγικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς κατά την έναρξη της Ημερίδας έκανε τον ακόλουθο χαιρετισμό:
«Με χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Κοινωνία της Πληροφορίας, για την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης για τα δάση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώνεται άμεσα και θα προσφέρει ένα εξαιρετικά χρήσιμο και ωφέλιμο εργαλείο, τόσο στην Περιφέρεια, όσο κυρίως στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.
Με τη λειτουργία της Πύλης, αποκτούμε πλέον, ως περιφερειακή διοίκηση, έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που χειρίζονται οι Διευθύνσεις Δασών και Υδάτων. Ενώ παράλληλα, ο πολίτης αποκτά τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά, με διαφάνεια και κυρίως με ταχύτητα, τις συναλλαγές του με τις παραπάνω υπηρεσίες, για τις οποίες μέχρι τώρα απαιτούνταν αρκετός χρόνος και πλήθος δικαιολογητικών.
Η Διαδικτυακή Πύλη για τα Δάση και τα Ύδατα έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα πιο σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη δημόσιο. Τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και σημαντικά. Με την ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει πράξη το στόχο της «Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης για όλους» και εργάζεται αποτελεσματικά για την μείωση της γραφειοκρατίας, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποδέχεται με χαρά τη νέα Διαδικτυακή Πύλη που θα αρχίσει να λειτουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και καλεί όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει.
Είμαι αισιόδοξος, γνωρίζοντας το σοβαρό προγραμματισμό που έχει γίνει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ότι σε λίγα χρόνια το περιβάλλον λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και εξυπηρέτησης του πολίτη θα ανταποκρίνεται στις υψηλότερος απαιτήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας, απλοποιώντας τη ζωή του πολίτη και τη λειτουργία της επιχείρησης.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας…»

Όπως έγινε φανερό από την παρουσίαση στη διάρκεια της Ημερίδας, στη νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.dasi-ydata.gr) ο Πολίτης, η Επιχείρηση και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται σε θέματα, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας όπως:
– η Έκδοση άδειας θήρας
– η Άδεια χορήγησης φυτών
– η Άδεια υλοτομίας
– η Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
– η Εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού
– Καταγγελίες & Παράπονα
και της Διεύθυνσης Υδάτων όπως:
– η Αίτηση για χρήση νερού
– η Αίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου
– η Αίτηση για ενιαία άδεια χρήσης νερού
– Καταγγελίες & Παράπονα
Οι προσφερόμενες Υπηρεσίες από τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές θα γίνονται εφεξής γνωστά με ενιαίο τρόπο σε κάθε πολίτη.
Επιπλέον, από την Διαδικτυακή Πύλη θα παρέχεται ενημέρωση με πληροφοριακό υλικό για θέματα γενικής φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας αλλά και για πιο εξειδικευμένα θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων, οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού κ.α.