Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπόγεια Διάβαση Διοικητηρίου».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 1η Δεκεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Υπόγεια Διάβαση Διοικητηρίου» με προϋπολογισμό 800.000,00 ευρώ. Πληροφορίες και η Περίληψη της Προκήρυξης στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.