Τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ Χαλκίδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επισημαίνει με επιστολή προς τον Διοικητή του ΙΚΑ, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Εύβοιας. Την επιστολή κοινοποιούν στο Υπ.Εργασίας και τους βουλευτές της Εύβοιας. Το κείμενο της επιστολής είναι το παρακάτω:

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Για άλλη μια φορά γινόμαστε όμηροι του τέρατος της γραφειοκρατίας και της αδυναμίας του κράτους και των υπηρεσιών του να εξυπηρετήσει τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Και ενώ το Ι.Κ.Α. διατείνεται από το 2002 για το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού με κύριους άξονες την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό του Ιδρύματος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, τη βελτίωση των υποδομών και του λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας του μέσω της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που έχει τεθεί σε λειτουργία για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, εν τούτοις πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς που ταλαιπωρούν και δοκιμάζουν τις αντοχές όλων μας.

Σ΄ αυτά έρχεται σήμερα να προστεθεί έντονα και η μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας με ότι αυτό συνεπάγεται, από το Ι.Κ.Α.Χαλκίδας.

Η συνήθης πρακτική μέχρι σήμερα ήταν η κατάθεση της αίτησης για ασφαλιστική ενημερότητα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η λήψη της την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό γινόταν μέχρι πρότινος λόγω φόρτου εργασίας της υπηρεσίας και για αποφυγή περεταίρω ταλαιπωρίας των συναλλασσόμενων.

Το τελευταίο διάστημα όμως γινόμαστε μάρτυρες και αποδέκτες παραπόνων για την μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας που ξεπερνάει πλέον τις τρεις και τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Η αιτία εντοπίζεται πέραν των άλλων και στην έλλειψη προσωπικού μετά την διακοπή εργασίας των ατόμων που είχαν τοποθετηθεί με προγράμματα STAGE και η αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου από το μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό του ΙΚΑ Χαλκίδας παρ’ όλη τη φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλλουν.

Κατόπιν αυτών δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα σε επιχειρήσεις και πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν άμεσα ασφαλιστική ενημερότητα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να θεωρήσουν εγκαίρως βιβλία και στοιχεία στην Δ.Ο.Υ. για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας τους ή να καθυστερούν στις Τράπεζες για λήψεις – ανανεώσεις δανείων προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ή να αδυνατούν να εισπράξουν από Δημόσιο και Ο.Τ.Α. , αλλά και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατόπιν αυτών προσδοκούμε τις ενέργειές σας για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος εν όψει της αυτονόητης σοβαρότητας αλλά και της οξυμμένης φάσης του.