Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας “Ευβοϊκή Γνώμη” το οποίο έχει τίτλο «Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Συνεχίζεται η διαμάχη των αδερφών», η Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε. δηλώνει απερίφραστα ότι περιέχει σειρά αναληθειών και έχει αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων εις βάρος της Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε. και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στο ευρύ κοινό και ότι τα ακόλουθα είναι η πραγματικότητα:

Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που διορίστηκε δυνάμει της από 10.04.2020 υπ. αριθ. 98/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας αποτελείται από τα εξής μέλη: Δημήτριο Κόντο (Πρόεδρο), Φωτεινή Κόντου, Βασιλική Κόντου, Γεώργιο Κόντο και Βιολέτα Μπίφσα.
Στις 04.07.2020 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ