Εισήγηση της Εκλογικής Επιτροπής στην συνέντευξη τύπου που έδωσε η Δημοκρατική Αριστερά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα 28/5/2012.

Η Δημοκρατική Αριστερά είναι εδώ, έτοιμη να δώσει και αυτή τη μάχη. Με σταθερές θέσεις που δεν άλλαξαν από τις προηγούμενες εκλογές (μαθαίνουμε ότι κάποιοι άλλοι ετοιμάζουν …νέο πρόγραμμα) και που συνοψίζονται στην αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη θέση μας για μια ανοικτή, δημοκρατική, παραγωγική Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης.
Εμείς στη Δημοκρατική Αριστερά δίνουμε μια συνεχή πολιτική μάχη για:

· Τον κόσμο της εργασίας. Θεωρούμε πρώτο μέλημά μας και το έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων όσο αφορά την μετενέργεια, τις συλλογικές συμβάσεις και τις κατώτατες αμοιβές. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο, βρεθήκαμε μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ και στη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων σωματείων της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου.
· Να προχωρήσουν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη. Προτείνουμε βαθιές τομές στην ελληνική κοινωνία όπως η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων στο όνομα ότι δεν υπάρχουν πρώτης και δεύτερης κατηγορίας Έλληνες πολίτες, ενοποίηση όλων των Ταμείων Υγείας και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και καθιέρωση ελεγκτικών συστημάτων στα δημόσια νοσοκομεία.
· Φορολογική δημοκρατία με πάταξη της φοροδιαφυγής. Προτείνουμε γενική εφαρμογή του «πόθεν έσχες», ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και εντατικοποίηση των ελέγχων με παράλληλη απλοποίηση του όλου συστήματος και αλλαγή της σχέσης του πολίτη με το φορολογικό μηχανισμό σε πλήρως ηλεκτρονική από σχέση δοσοληψίας που είναι σήμερα σε πολλές ΔΟΥ της χώρας. Μετατροπή των αδικημάτων «απιστία σε βάρος του Δημοσίου» και «φοροκλοπή», διαρκή εγκλήματα, χωρίς παραγραφή. Προτείνουμε δραστικό περιορισμό του παραεμπορίου. Αλλαγή στη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων, με την αύξηση των άμεσων (προσωπικών) φόρων.
· Να προχωρήσουμε με ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της δραστηριότητας σε τομείς εμπορεύσιμων αγαθών. Αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των ενεργειακών δυνατοτήτων. Ανάπτυξη του ενιαίου συμπλέγματος τουρισμού – πολιτισμού. Αξιοποίηση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των νέων μας για τη δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς γνώσης. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της μεταποίησης. Ανάληψη πρωτοβουλιών από το κράτος για το άνοιγμα αγορών, σε παραδοσιακούς και νέους τομείς. και τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων με χώρες της ΝΑ Ευρώπης
· Για μια ανάπτυξη με κοινωνικές προτεραιότητες και περιβαλλοντική προστασία. Ολοκλήρωση υποδομών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Συντονισμένη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόμενες περιοχές) σε συνδυασμό με τοπικά αναπτυξιακά μοντέλα με έμφαση σε αγροτικές και ήπιες τουριστικές δραστηριότητες. Κάτι που έχουμε εξειδικεύσει και για την Εύβοια με την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και ακριβή οριοθέτηση περιοχών αυτών. Θεωρούμε ότι η προστασία αυτή πρέπει να δίνει βάση στα τοπικά παραδοσιακά μοντέλα πρωτογενούς παραγωγής και, παράλληλα, να δημιουργεί ευκαιρίες για νέες ήπιες τουριστικές δραστηριότητες, μελέτη του περιβάλλοντος και καινοτόμες δράσεις όπως η ανάπτυξη της φυσικής φαρμακολογίας.
Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις λεπτομερείς πολιτικές μας θέσεις, που θα θελήσουμε να προωθήσουμε και πάλι μετά τις εκλογές και θα ζητήσουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να παλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να δούμε την έξοδο από το βαθύ πηγάδι στο οποίο έχει βρεθεί όλη η ελληνική κοινωνία.
Δεν ξεχνάμε ότι στο πηγάδι αυτό μας έβαλαν η συντονισμένη δράση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα τριανταπέντε χρόνια. Σας λέμε ότι η πορεία δεν θα είναι εύκολη, όσο τετριμμένο και αν ακούγεται αυτό