Ο βουλευτής, Κ.Μαρκόπουλος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Χαλκιδέων και το Δημοτικό Συμβούλιο παραθέτει τις απόψεις του στο θέμα ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη και προτείνει τη διενέργεια Δημοψηφίσματος, για να αποφασίσουν οι πολίτες τη χρήση ή όχι του «Δημόκριτου» για στέγαση πανεπιστημιακού τμήματος.


 

Ολόκληρη η επιστολή του βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δηομκρατίας, είναι η παρακάτω:

«Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αξιότιμοι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας κ. Στυλιανίδη στην πόλη της Χαλκίδας έδωσε λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, όμως συγχρόνως τοποθέτησε άλλα ζητήματα σε ορθολογιστική βάση δεδομένων.
Στην περίπτωση της πολυπόθητης και τιμητικής για την πόλη μας, Πανεπιστημιακής Σχολής, αναδύθηκαν δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Σχολή χωρίς οριστικά λυμένο το ζήτημα της στέγασης.
Δεύτερον, ότι η διασφάλιση της χρηματοδότησης επιβάλει την ένταξή της στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ώστε να χρηματοδοτείται διαρκώς και επαρκώς από το ΠΕΠ της Περιφέρειας.
Η προχειρολογία του προγενέστερου σχεδιασμού καθώς και οι υπερβολικές εξαγγελίες, οι αυξημένες προσδοκίες είναι παρελθόν μη μεταβαλλόμενο.
Όπως και η έλλειψη συνεννόησης και συναίνεσης.
Σήμερα οφείλουμε να δράσουμε άμεσα και ουσιαστικά με όλες μας τις δυνάμεις.
Ο εξακτινισμός του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας προβλέπει Σχολή στη Χαλκίδα με κτιριακή αναγκαιότητα 7m²/φοιτητή για θεωρητική Σχολή και 15m²/ φοιτητή για εργαστηριακή Σχολή. Προβλέπεται στη μελέτη σκοπιμότητας του Πανεπιστημίου. Η ίδια μελέτη έχει ξεχωρίσει το Δημόκριτο σαν τοποθεσία πρώτης επιλογής. Αυτά, είναι γνωστά από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Πάρα ταύτα οι τότε Δημοτικές Αρχές δεν προέβλεψαν τα αντίστοιχα στο Γ.Π.Σ. της πόλης.
Είναι γνωστό ότι ο Δημόκριτος αποτελεί δωρεά Ελλημοαμερικανού πολίτη στο Δήμο για τη δημιουργία Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε μορφής. Η μόνη σχέση του Επιμελητηρίου, είναι η χρήση με ενοίκιο.
Το Δημόσιο έχει προσβάλλει στο Συμβούλιο Επικρατείας τις αποφάσεις που δικαιώνουν πρόσκαιρα το Επιμελητήριο. Το κτίριο είναι απολύτως επαρκές στατικά με βάση γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Δήμου για την οποία μάλιστα υπάρχει και
δικαστική πράξη. Μόνον ένας ιδιώτης για λογαριασμό του Επιμελητηρίου το τοποθετούσε στα επικίνδυνα κτίρια.

Κύριε Δήμαρχε,

Είναι ο κατάλληλος χρόνος να συνδέσετε το όνομά σας με όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στη Χαλκίδα. Η Πολιτεία το επιθυμεί. Από το Δημοτικό Συμβούλιο αναζητείται λύση στέγασης.
Με σεβασμό στο ανεξάρτητο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στη Συνταγματική προστασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας προτείνω να γίνει ειδική συζήτηση επ’ αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο με κλήση όλων των βουλευτών του Νομού και όσων άλλων εσείς επιθυμείτε, με θέμα το στεγαστικό ζήτημα της Σχολής.

Μετά από ιδιαίτερη ενασχόληση με το ζήτημα, καταθέτω και τις ακόλουθες απόψεις:

1. Αλλαγή του Γ.Π.Σ. στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο σε ζώνη εκπαιδευτηρίου (αυτό καθιστά απαγορευτική την αντιπαροχή).
2. Ενίσχυση του Δημοσίου στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναζήτηση λύσης υποχώρησης του Επιμελητηρίου.
3. Επί εμμονής του Επιμελητηρίου, διαδικασία υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης με βάση το άρθρο 17 του Συντάγματος(παρ. 6) σε συνδυασμό με το άρθρο 211 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί «Κοινωφελών Έργων».

Αν με την παραπάνω αλληλουχία ενεργειών και συνεννοήσεων το Επιμελητήριο της Εύβοιας εμμένει στις θέσεις του, αγνοώντας ότι η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου στη Χαλκίδα θα ευνοήσει τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου πιο πολύ από μία αντιπαροχή, τότε ζητώ από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδας τη συζήτηση για «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» μεταξύ των πολιτών της πόλης, για την επιλογή του Δημοκρίτου για έδρα και εγκατάσταση της Σχολής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Μετά τιμής

Κώστας Μαρκόπουλος»