Ο Δήμος Χαλκιδέων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023 και στο πλαίσιο των μέτρων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους – ακάλυπτων χώρων, από την 1η Απριλίου έως την 30η Απριλίου 2023.

Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση για την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα, καθώς και την υποχρέωση συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαίου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους υπόχρεους, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Ο Δήμος Χαλκιδέων απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων, να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και αποφυγή επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Ακολουθείστε μας στο Google News