Τη συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δίνει στη δημοσιότητα με επιστολή του ο συνδυασμός «Η Στερεά σε νέα τροχιά», με επικεφαλής το Βαγγέλη Αποστόλου.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 21: 28.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 22: 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 28.000,00

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 600,50

ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 200,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 124,00

ΕΚΔΟΣΗ & ΑΠΟΣΤ. ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.101,41

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΜΕ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.968,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 0,00

ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ: 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.922,92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 31.916,83

ΜΕΙΟΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 3.916,83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 3.916,83

Επιπλέον:

Δαπάνη πληρωμής παραβόλων υποψηφίων: 12.600

Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων συμβούλων: 9.230,09

Ακολουθείστε μας στο Google News