Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 08/05/2009 η πρώτη συνάντηση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής για την Ψυχική Υγεία στην Εύβοια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για τη λήψη δραστικών αποφάσεων και την επίλυση μίας σειράς θεμάτων που απασχολούν τον ευαίσθητο αυτό κλάδο στο Νομό.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νομαρχίας Ευβοίας, το παρόν έδωσαν ο π. Ηλίας Αγιαννίτης (εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας), ο Αντινομάρχης κ. Αδάμ Ι. και οι κ.κ. Λέκκα Μ. και Παπαθεοδώρου Α. (εκπροσωπώντας τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας), ο Δήμαρχος Κηρέως κ. Ενωτιάδης Π. (εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ.Ε.), οι κ.κ. Χονδρός Π. (Ψυχολόγος, Πρόεδρος Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), Στυλιανίδης Σ. (Επ. Διευθυντής Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και Αν. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου) και Στεφανόπουλος Ε. (Ψυχολόγος – Επ. Υπεύθυνος Οικοτροφείου Ερέτριας Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) εκπρόσωποι της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., η κ. Καψάλη Α. (Ψυχίατρος, Διευθύντρια Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας), και ο κ. Κικίδης Ι. (μέλος και εκπρόσωπος Σ.Ο.Ψ.Υ. – Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Χαλκίδας).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα σημαντικά θέματα και πάρθηκαν εξίσου σημαντικές αποφάσεις:
1. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής: Αποφασίστηκε η Επιτροπή να αποτελείται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε εμπλεκόμενο Φορέα, ενώ σκοπός είναι η εκπροσώπηση στην Επιτροπή και νέου, έβδομου μέλους το οποίο θα προέρχεται από κάποιο Σύλλογο Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (πασχόντων), που προς το παρόν δεν υφίσταται και θα δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Επιτροπής. Η Επιτροπή σκοπεύει στην ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στην επίλυση μίας σειράς σχετικών θεμάτων και για αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάζει κάθε 4-6 εβδομάδες για να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος.
2. Δημιουργία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.: Οι ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους και διττό χαρακτήρα, αφού αφενός αποτελούν μονάδες Ψυχικής Υγείας προσφέροντας ευκαιρία για εργασιακή απασχόληση των μελών-πασχόντων από ψυχικές διαταραχές, αφετέρου αποτελούν επιχειρήσεις που σκοπεύουν στην αυτοσυντήρηση και –ιδανικά- στο κέρδος. Μετά από μία πρώτη, σύντομη σχετική ενημέρωση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινηθεί δραστικά για τη δημιουργία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. στο νομό, μέσω της σύστασης μίας δευτερεύουσας Επιτροπής για την Συγκρότηση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., η οποία θα συγκροτηθεί άμεσα και θα οριστικοποιηθεί ως προς τη σύστασή της μετά από σχετική συνάντηση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
3. Ανάγκες Σ.Ο.Ψ.Υ.: Αποφασίστηκε η κινητοποίηση της Επιτροπής για την εξεύρεση γραφείου για τις ανάγκες του Συλλόγου, ενώ ο κ. Ενωτιάδης δεσμεύτηκε πως εφόσον αυτό γίνει, ο Δ. Κηρέως θα μπορέσει να προσφέρει τον παλαιό εξοπλισμό του Δήμου για τις ανάγκες του γραφείου.
4. Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας: Σε πρώτο στάδιο συζητήθηκαν οι ανάγκες τέτοιων δράσεων, ιδίως σε θέματα ψυχο-εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού (ιερέων, δασκάλων, μαθητών, κτλ.), και σε θέματα σχετικά με την κατάθλιψη που μαστίζει το γενικό πληθυσμό.
Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής καθορίστηκε για τη Δευτέρα 15/06/2009, στα γραφεία της Νομαρχίας.