Είναι γεγονός επιτέλους, η ανάθεση οριστικής μελέτης για την «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» και η έγκριση του προϋπολογισμού επισκευής της».

Με την υπ. αρ. 36814/15 Απριλίου 2009 απόφασή του, ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Αντώνης Σαμαράς, ενέκρινε την ανάθεση εκπόνησης της αρχιτεκτονικής, στατικής, γεωτεχνικής, ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και μετατροπή του κτιρίου “ΑΡΕΘΟΥΣΑ” στη Χαλκίδα σε Διαχρονικό Μουσείο» στα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία:

– Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ – Α. ΒΙΚΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
– ΜΕΤΡΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ
– ΕΥΡΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ
– Π. – Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ., για την ανωτέρω ανάθεση της εκπόνησης μελετών, είχε καλέσει αρχικά 17 μελετητικά γραφεία, εκ των οποίων προεπιλέγησαν 8 γραφεία, με πρώτο στην κατάταξη το ανάδοχο μελετητικό σχήμα.
Επίσης ο Υπουργός Πολιτισμού με την ανωτέρω απόφασή του ενέκρινε το συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης του έργου «Επισκευή και μετατροπή του κτιρίου “ΑΡΕΘΟΥΣΑ” στη Χαλκίδα σε διαχρονικό Μουσείο», ύψους 3.623.711,14 €, που δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα.
Σύμφωνα με την προκήρυξη ο συνολικός χρόνος της εκπόνησης της μελέτης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 180 ημέρες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαστήματα που θα είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την έγκριση των διαφόρων σταδίων της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.).

Το γεγονός της ενοποίησης των σταδίων της μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης καθώς και ότι ο χρόνος παράδοσης των μελετών, αποτελεί βασική παράμετρο της αξιολόγησης των μελετητών, καταδεικνύει τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ., για την επίσπευση της προδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου.
Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση της μελέτης από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ., ποσού 594.000 € χωρίς Φ.Π.Α., που θα βαρύνει το κωδικό έργου: 2005ΣΜ01400025.
Στο κτιριολογικό πρόγραμμα του διαχρονικού μουσείου «ΑΡΕΘΟΥΣΑ», που έχει εκπονηθεί από τη ΙΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., προβλέπονται:

1. Μόνιμη έκθεση

α) Έκθεση ενότητας Βορ. Εύβοιας (παλαιά ευρήματα από ανασκαφές)
β) Έκθεση ενότητας Παναγίτσας – Μάνικας
γ)Έκθεση ενότητας λατρειών
δ)έκθεση ενότητας: Κοσμηματική – Μεταλλοτεχνία – Μικροτεχνία και εν γένει βιοτεχνικές δραστηριότητες
ε)Έκθεση ενότητας: Αθλητικά δρώμενα
2. Ημιυπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι [ογκώδοι γλυπτά – ανάγλυφα, αρχιτεκτονικά μέλη (παρουσίαση αρχιτεκτονικών ρυθμών – αναπαραστάσεις), επιτύμβιες στήλες (παρουσίαση τους κατά τρόπο ώστε να δίνουν την εικόνα στον επισκέπτη όπως ήταν τοποθετημένες στα αρχαία νεκροταφεία]

3. Χώρος περιοδικών εκθέσεων

Για την ανάπλαση των ανωτέρω εκθεσιακών χώρων, θα αξιοποιηθούν ο ωφέλιμος χώρος 1.375 τ.μ. του υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου, καθώς και 800 τ.μ., από την ανέγερση νέου κτιρίου, σε κατάλληλο ελεύθερο χώρο των 7,5 στρεμμάτων του οικοπέδου του οινοποιείου.
Οι εκθεσιακοί χώροι θα τηρούν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή χώρους εξυπηρέτησης επισκεπτών, εργαστήρια συντήρησης και μελέτης ευρημάτων, αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία, τεχνικές εγκαταστάσεις, βεστιάριο, πρώτες βοήθειες, πυροσβεστικά συστήματα, αναψυκτήρια, θάλαμο ελέγχου, χώρους πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π..

Η επιλογή της «Αρέθουσας» ως κεντροβαρικής θέσης για τη χωροθέτηση ενός σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου, για όλη την Εύβοια, είναι ιδανική, διότι εντάσσεται στην καρδιά της αρχαίας Χαλκίδας και μάλιστα σε καίρια θέση του εμπορικού κέντρου, κοντά στα στωικά κτίρια και στο λιμάνι.
Περαιτέρω, αποτελεί πολιτιστική ενότητα με τα βιομηχανικά συγκροτήματα της σαπουνοποιίας Γεωργιάδη, ιδιοκτησίας πλέον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, καθώς και με τις περίφημες πηγές της Αρέθουσας και το Ενετικό υδραγωγείο, η ανάδειξη των οποίων έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλκιδέων.
Ως γνωστόν το έργο της αποκατάστασης της «ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ» αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ., κ. Άρη Δραβίλα και τα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και τεχνικών έργων και της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.

Είναι ευτυχές το γεγονός ότι σήμερα το σημαντικό έργο της αποκατάστασης της “ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ” εισέρχεται στην τελική του ευθεία για ωρίμανση και δημοπράτηση.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων απευθύνει έκκληση προς τους Βουλευτές Εύβοιας και τους τοπικούς φορείς προκειμένου:
1. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και των απαραίτητων εγκρίσεων, ‘ώστε μέχρι τα τέλη του 2009 το έργο να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση.
2. Να ενταχθεί κατά προτεραιότητα η “ΑΡΕΘΟΥΣΑ” στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη δέσμευση του Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ. προς τον Δήμαρχο Χαλκιδέων.
Επίσης απευθύνει έκκληση προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε., που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της υπόθεσης, να εξακολουθήσουν να προβάλουν το πάνδημο αίτημα των πολιτών της Χαλκίδας και της Εύβοιας για την μετατροπή της “ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ” σε διαχρονικό Μουσείο».

Υπενθυμίζουμε ειδικό αφιέρωμα στην «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» του EVIAPORTAL.GR