Ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου εισηγητής του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ε.Ε-Μαυροβουνίου».

Εισηγητής της Ν.Δ στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε και του Μαυροβουνίου είναι ο βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών» συζητήθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Πρόκειται για μια συμφωνία , για μία διαχρονική και διακομματική προσπάθεια που- όπως επεσήμανε ο κ. Κεδίκογλου- σηματοδοτεί την έναρξη της προενταξιακής διαδικασίας του Μαυροβουνίου, η γειτονική χώρα δεσμεύεται για μία ολόκληρη σειρά ριζικών τομών, στην οικονομία, τη δικαιοσύνη, τη νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα-με ευκρινή τα οφέλη για την ίδια, την Ε.Ε, τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Ο βουλευτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών σε όλα τα κράτη της περιοχής, τη διατήρηση των υπαρχόντων συνόρων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Ουσιαστικά η υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας θα αποτελέσει νέου τύπου συμβατικό πλαίσιο σχέσεων ανάμεσα στην Ε.Ε και το Μαυροβούνιο, κύρια στοιχεία του οποίου θα είναι:

α) η Θεσμοθέτηση συστηματικού πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις δυο πλευρές, β) η σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Μαυροβουνίου, γ) η προσέγγιση νομοθεσιών και βαθμιαία ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου από το Μαυροβούνιο, δ) η συνεργασία στα πεδία της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ε) η συστηματική χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας που θα στοχεύει στη χρηματοδοτική ενίσχυση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων.

Σημείωσε , ακόμα, ότι η Διαδικασία αυτή, χαρακτηρίζεται από ορισμένες προϋποθέσεις, που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το Μαυροβούνιο. Θα έχει βάθος χρόνου την πενταετία ενώ θα αξιολογείται από την ΕΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο κ. Κεδίκογλου πρόσθεσε, επίσης, ότι με βάση τη Συμφωνία θα καθιερωθούν στενότερες και μόνιμες σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Μαυροβουνίου, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο συμφέρον, γεγονός που θα επιτρέψει στο Μαυροβούνιο να ενισχύσει και να επεκτείνει τις σχέσεις του με την κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

«Ως χώρα- είπε- που συνδέεται με μακροχρόνιους ιστορικούς, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και εμπορικούς δεσμούς με το Μαυροβούνιο, στεκόμαστε αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί πλήρως στους κόλπους της κοινότητας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πλαίσιο των κριτηρίων που διέπουν τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, επισημαίνοντας, ότι πρόκειται για προσπάθεια μακράς πνοής που αποβλέπει στη σταθεροποίηση, την οικονομική ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής σε όλους τους τομείς. Όπως είναι φυσικό τα αποτελέσματά της δεν μπορεί να γίνουν ορατά άμεσα, διότι η Διαδικασία δεν αποβλέπει σε αντιμετώπιση κρίσεων ή έκτακτων περιστατικών, αλλά σε μια ριζική αλλαγή σε βάθος χρόνου στην περιοχή, ώστε οι γενεσιουργοί λόγοι των κρίσεων να εκλείψουν.

Εκτενή, τέλος, αναφορά έκανε ο κ. Κεδίκογλου στους στόχους της σύνδεσης Ε.Ε-Μαυροβουνίου, αναλύοντας τις γενικές αρχές που αφορούν στον πολιτικό διάλογο, την περιφερειακή συνεργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, εργαζομένων και κεφαλαίων, την παροχή υπηρεσιών, το κράτος δικαίου, την επιβολή του νόμου και τους κανόνες ανταγωνισμού, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και ασφάλεια, την πολιτική και χρηματοδοτική συνεργασία .