Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 47609/23-06-2023 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας θα διενεργηθούν για τρεις συνεχόμενες ημέρες ήτοι:

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες από 08:00 έως 13:00 στη Σκύρο Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 έως 17:00 στο Μαντούδι και στην Ιστιαία

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 έως 17:00 στο Αλιβέρι και στην Κάρυστο

• Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες από 09:00 έως 19:00 στη Χαλκίδα

Γνωστοποιείται επίσης ότι ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων- μελών ανά τμήμα που καταχωρήθηκαν στα μητρώα μέχρι και την 30/11/2022 (ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο) και μπορούν να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις), θα εκτεθεί στην έδρα του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα), όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για να ενημερωθούν σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών.

Ακολουθείστε μας στο Google News