Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ αριθ.182 της 22ας Αυγούστου 2011) και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/οικ. 38561/30.08.2011.

Μετά το πέρας των διαδικασιών εκλέχτηκαν οι 12 εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου για την Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων(ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, στην οποία σύμφωνα με το τον Νόμο μετέχει και ο Δήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Κοτρωνιάς.
Συγκεκριμένα εκλέγονται:
Από την πλειοψηφία 7 εκπρόσωποι:
• Από τον Συνδυασμό «ΝΕΑ ΛΑΜΙΑ»
Ο κ.Ηλιόπουλος Σπυρίδων, ο κ.Κουτσοβέλης Σωτήριος, ο κ.Παλιαλέξης Ηλίας, η κα Ραφτοπούλου Μαρία, ο κ.Συλεούνης Δημήτριος, ο κ.Τελώνης Δημήτριος, η κα Φαρδή Αναστασία.
Από την μειοψηφία 5 εκπρόσωποι ως εξής :
• Από τον Συνδυασμό « ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ»
Η κα Οικονόμου Ευγενία, ο κ. Ρούλιας Ιωάννης, ο κ. Χονδραλής Γεώργιος
• Από τον Συνδυασμό «ΛΑΜΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Ο κ. Βέλλιος Αθανάσιος
• Και από τον Συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Ο κ. Μπασδέκης Κων/νος