Η Εμποροπανήγυρης οδηγεί Δήμο Χαλκιδέων και Εμπορικό Σύλλογο στα δικαστήρια.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδος κατατέθηκε προς κάθε αρμόδιο δικαστήριο Εξώδικη διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση κατά:
1. Τον Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Χαλκιδέων» που εδρεύει στη Χαλκίδα, νομίμως εκπροσωπούμενου.
2. Τον κ. Δήμαρχο Χαλκιδέων και Πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Α.Χ. με κοινοποίηση προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, για παραβίαση του Νόμου 3377/2005 Αρ.2 παρ. 1.που ορίζει ρητά ότι «Η ισχύς των αδειών για συμμετοχή σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά συναπτές ημέρες».