Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως αποφάσισε τη σύγκληση Εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα 27 Μαίου 2024, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή μέλους της σε διερευνόμενες από τη Δικαιοσύνη έκνομες πράξεις και να ληφθούν αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται, διότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση στο κοινό από δημοσιεύματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ) δεν διατηρεί στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με οφειλές και οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις επιχειρήσεων, πλην αυτών που περιέχονται στους ισολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά κατά νόμο, στη δημοσιότητα ΓΕΜΗ, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

blank
Ακολουθείστε μας στο Google News