Οι αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση για «Μετάκληση / Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου.

Έχει τεθεί σε λειτουργία, η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης της βεβαίωσης για «Μετάκληση / Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στοιχεία που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2021. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτεί επικύρωση από την Υπηρεσία μας.

Η είσοδος γίνεται από την ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) στο σύνδεσμο. Πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί TAXISnet). Η βεβαίωση εκτυπώνεται από την τελευταία σελίδα της εφαρμογής «Υποβολή αιτήματος – Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης για «Μετάκληση/Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών».

Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο της Υπηρεσίας μας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωναϊού (COVID-19), πραγματοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2221079571 και στο e-mail: keppyelxal@yahoo.gr.

Ακολουθείστε μας στο Google News