Ενημέρωση σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και Ε.Τ.ΑΚ. πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Χαλκίδας.

 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργάνωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και με τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών στη Χαλκίδα, το παρακάτω σεμινάριο:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ. , Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Τ.ΑΚ.»

Στο σεμινάριο δίδαξαν καταξιωμένα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Χαλκίδας, τα σεμινάρια ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου πάνω σε θέματα, που αφορούν στον κλάδο τους, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, δεδομένου και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν.