Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία των μελετών και η ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α., μνημείων της πόλης.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου πολιτισμού με το Δήμαρχο Χαλκιδέων, Θανάση Ζεμπίλη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν κυρίως η πορεία των μελετών και η ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. (4η προγραμματική περίοδο) μνημείων της πόλης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Καταρχήν, ο Γενικός γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ. διαβεβαίωσε το Δήμαρχο Χαλκιδέων, ότι η ένταξη στο τομεακό πρόγραμμα πολιτισμού του έργου: «Αποκατάσταση και μετατροπή σε μουσείο της Αρέθουσας», αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα  για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Ως γνωστόν, ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.500.000,00 €, χωρίς να υπολογίζονται το Φ.Π.Α., το εργολαβικό όφελος και τα απρόβλεπτα.
Περαιτέρω, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα, ότι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης της οικίας Βαΐλου,  και το έργο είναι ώριμο να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α.
Η οικία Βαΐλου, ενετικό σπίτι που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, βρίσκεται σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση και αντιμετωπίζει σοβαρά στατικά και μορφολογικά προβλήματα.
Η αποκατάσταση της οικίας Βαΐλου εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης (περιοχή Κάστρου).
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Χαλκιδέων έχει προγραμματίσει τη δημοπράτηση των έργων  της «Αποκατάστασης του αλευρόμυλου Δήμητρα» και της «Ανάπλασης της περιοχής Τζαμί», συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000 €.
Επίσης, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων αναφέρθηκε στο έργο της ανάπλασης των περιοχών Αγ. Βαρβάρας – Πυροσβεστικής, όπου προβλέπεται αποτύπωση των παλαιών τειχών, και ζήτησε την συνδρομή του ΥΠ. ΠΟ., για την ανάδειξη του μοναδικού σωζόμενου τμήματος του τείχους στη Σχολή Πεζικού.
Η δημοτική αρχή θεωρεί μοναδική ευκαιρία για την πόλη της Χαλκίδας την «4η προγραμματισμένη περίοδο», ώστε να αποκατασταθούν δύο μοναδικά μνημεία της, η «Αρέθουσα» και η «οικία Βαΐλου».
Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει και συνάντηση με το Γεν. γραμματέα Στερεάς Ελλάδας, κ. Θανάση Σκορδά, που έχει επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας.
Εάν πράγματι, επιτύχουμε την ένταξη των μνημείων αυτών στο Ε.Σ.Π.Α., η επόμενη προτεραιότητα για τους φορείς της πόλης μας θα είναι η οικία της οδού Παίδων, που δυστυχώς δεν έχει ώριμη μελέτη.