Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Ραγκούση σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ακούσαμε προσφάτως τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης που αφορούν στην εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (γνωστή και σαν Καποδίστριας 2) από τις ερχόμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές.

Το Περιφερειακό μας Τμήμα πριν ενάμιση περίπου χρόνο είχε δημοσιοποιήσει τις προτάσεις του, οι οποίες θεωρούμε ότι σήμερα πρέπει να επικαιροποιηθούν λόγω και της εκλογής της Νέας Κυβέρνησης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το έκτακτο Θεματικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ είχε τότε υπογραμμίσει την αναγκαιότητα τόσο των διευρυμένων αρμοδιοτήτων όσο και των σχετικών πόρων που πρέπει να εξευρεθούν, γεγονός που αποτέλεσε πλήρη δικαίωση των θέσεων.

Όπως ίσως γνωρίζετε το ΟΕΕ είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας. Ως εκ τούτου και επειδή η Τοπική μας Διοίκηση εξέφραζε και εκφράζει ομόφωνα θέσεις και προτάσεις για θέματα κοινωνικοοικονομικής σημασίας σας αποστέλλουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Πολίτες και των 2 Νομών τις προτάσεις μας αυτές

Με τιμή Για την Τοπική Διοίκηση,
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ρουσσόπουλος «.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ( ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2 )

Η Τ.Δ. του ΟΕΕ μετά από διαλογική συζήτηση και συγκερασμό προτάσεων τοποθετήθηκε επί των θεμάτων αυτών και ομόφωνα προτείνει τις παρακάτω θέσεις.

Οι προτάσεις μας αυτές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια εμπεριστατωμένη πρόταση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας , από ένα φορέα επιστημονικό όπως είναι το Ο.Ε.Ε. , αλλά βάζει κάποιους προβληματισμούς , ώστε η όποια πρόταση επικρατήσει να είναι απόρροια μιας ολοκληρωμένης μελέτης που το μόνο το οποίο δεν θα πρέπει να περιέχει , είναι καμία άλλη σκοπιμότητα, εκτός από την αναπτυξιακή, οργανωτική και με προσανατολισμό την διευκόλυνση του πολίτη και την ανθρώπινη διαβίωση.

Συγκεκριμένα :

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ

 Για την Περιφέρεια – Υπερνομαρχία , η πρότασή μας είναι η συνένωση με την Βοιωτία και την ΒΑ πλευρά του Υπολοίπου της Αττικής για τον λόγο ότι οι περιοχές αυτές έχουν κοινά οικονομικά , κοινωνικά κ.λ.π. κριτήρια και συνδέονται με την ευρύτερη Βιομηχανική περιοχή. Επίσης έχουν την θάλασσα που μας ενώνει και είναι ο Ευβοϊκός κόλπος από την Λιχάδα έως τον Ν. Ευβοϊκό.

 Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση βλάπτει τα συμφέροντα των 2 Νομών για ευνόητους λόγους. Επ΄ ουδενί δεν είναι κατανοητό να φύγουμε από την Λαμιοκεντρική αντίληψη, που τόσο μας έχει ζημιώσει και να πάμε σε Λαρισοκεντρική ( !) αντίληψη, όπως έχει αφεθεί να εννοείται για τους δύο Νομούς.

Β) ΔΗΜΟΙ

 Για την περίπτωση του 2ΟΥ Καποδίστρια η άποψή μας είναι, ότι θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί κατά πόσο βοήθησε η εφαρμογή του 1ου , και βέβαια αν επιλύθηκαν άμεσα προβλήματα οργανωτικά ή αν ακόμη και σήμερα υπολείπονται πολλά ακόμα να γίνουν. Ο χωροταξικός προσδιορισμός ,αν χρειασθεί να γίνει , πιστεύουμε πως θα πρέπει να είναι απόρροια μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που θα βασίζεται σε πραγματικά οικονομικά , κοινωνικά , πληθυσμιακά και άλλα στοιχεία , ώστε να είναι και αξιόπιστη αλλά και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης. Μια τέτοια μελέτη είναι έτοιμο το Οικονομικό Επιμελητήριο να αναλάβει, αν μας ζητηθεί , από την πολιτεία ή από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όλα τα παραπάνω, και πιο πολύ ,για την υπερνομαρχία , προϋπόθεση για όποια αλλαγή είναι, η μελετημένη οργανωτική δομή την οποία θα πρέπει να έχει , αναλυτικό μοντέλο Διοίκησης , υλικοτεχνική υποδομή, στελεχιακό προσωπικό αυξημένων απαιτήσεων και τέλος τους θεσμοθετημένους πόρους όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη , ώστε να είναι δυνατή να λειτουργήσει αποδοτικά προ όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Να λειτουργήσει αποδοτικά , αντιγραφειοκρατικά και με κοινωνική ευαισθησία.

Όσο για την χωροταξική συνένωση αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και μπορεί να μην βασιστεί στην συνένωση των υπαρχόντων Νομών , αλλά σε μια άλλη βάση από την αρχή.

Δεν μπορούμε να μπούμε στην αριθμητική λογική για το πόσοι Δήμοι πρέπει να δημιουργηθούν. Προϋπόθεση είναι όπως αναφέρθηκε να έχουν εξασφαλισθεί οι πόροι από την Κεντρική εξουσία καθώς επίσης και η επιστροφή των ανταποδοτικών τελών.

Αν δεν εξασφαλισθούν αυτές οι προϋποθέσεις η μεταρρύθμιση θα αποτύχει

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει η μητροπολιτική αντίληψη για κάθε Δήμο, δηλαδή όλοι οι Δήμοι να θέλουν να είναι μητροπολιτικοί διότι έτσι δεν διασφαλίζεται επ΄ ουδενί ούτε η δυνατότητα πίεσης για εξεύρεση πόρων, ούτε η ανάπτυξη.

Χρειάζεται ένα πιο ευρύ πρίσμα μέσα από το οποίο κάθε δήμος υπεύθυνα να χαράξει την μελλοντική του πορεία.