Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας, Παναγιώτης Σίμωση προς την Υπουργό Οικονομίας, με την οποία προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δημοσιότητας του ισολογισμού και η υποχρέωση της δημοσίευσης του στην ιστοσελίδα (site) του Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται η εταιρεία και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.

Κυρία Υπουργέ,

Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος καθημερινά βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία της χώρας μας. Μέσα στη δίνη των προβλημάτων τους οι επιχειρήσεις καλούνται να δαπανήσουν ποσά τα οποία επιβαρύνουν την βιωσιμότητα τους και αντί να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος το επιβαρύνονται άσκοπα.
Πολλές εταιρείες μέλη του Επιμελητηρίου μας διαμαρτύρονται και εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την αναγκαιότητα της δημοσίευσης του ισολογισμού τους σε μια Οικονομική και μια Πολιτική εφημερίδα πέραν από τη δημοσίευση του σε μια τοπική εφημερίδα.
Η πρόταση μας συνίσταται στην κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δημοσιότητας του ισολογισμού και την υποχρέωση της δημοσίευσης του στην ιστοσελίδα (site) του Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται η εταιρεία και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.