Επιτροπή εκτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις της Ν.Α. Ευβοίας

Συστάθηκε επιτροπή εκτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις από πυρκαγιές και πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα τον νομό Εύβοιας.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση στη Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Ευβοίας (Χαϊνά 97), στην οποία θα αναφέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη δραστηριότητα, το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται στο fax 2221061436.

Η επιτροπή θα επισκεφθεί την κάθε επιχείρηση μετά από συνεννόηση με τον εκπρόσωπό της και θα προβεί σε αναλυτική εκτίμηση των ζημιών.

Πληροφορίες στα τηλ: 2221353400, 2221353420, 2221061435.