Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με την ανάγκη αποπεράτωσης του φράγματος Σέττας-Μανικίων.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Β΄ ΚΠΣ και χρηματοδοτήθηκε στη συνέχεια από εθνικούς πόρους, αλλά σταμάτησε το 2005 όταν είχε κατασκευασθεί κατά 70% περίπου.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Από τότε παραμένει ημιτελές αφού δεν διατέθηκαν πιστώσεις για την ολοκλήρωσή του με συνέπεια, η περιοχή και ο νομός να στερούνται ενός σημαντικότατου έργου και να δημιουργούνται συνεχώς κίνδυνοι από ζημιές στις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες.

Όπως διαπιστώθηκε, στο χώρο του ημιτελούς φράγματος η έξοδος του έχει φράξει από κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματισθεί τεράστια λίμνη νερού το οποίο, λόγω της πίεσης, άρχισε να διαρρέει από τα πλευρικά τοιχώματα εκβάλλοντας στα θεμέλια σπιτιών παρακειμένων οικισμών, με κίνδυνο κατάρρευσης.

Λόγω και της μη αποπεράτωσης του φράγματος, η περιοχή του Δήμου Κονιστρών υπέστη σοβαρότατες ζημιές κατά τη θεομηνία της 11ης και 12ης Σεπτεμβρίου του 2009.

Η κυρία Περλεπέ καλεί τους Υπουργούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του έργου «Φράγμα Σέττας – Μανικίων» προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, αλλά και συνολικά της ανάπτυξης της Εύβοιας.