Τοποθετήσεις του κ. Αθ. Χειμάρα , για το ΕΣΠΑ και τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα των νομών, στα πλαίσια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο κ. Αθ. Χειμάρας στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προέβη στις παρακάτω δηλώσεις:
ΣΑΕΠ 766: Ειδικό Αναπτυξιακό Περιφέρειας
Παρατηρείται μεγάλο άνοιγμα μεταξύ πληρωμών και συμβασιοποιημένων έργων.
• Η χρηματοδότηση για το α’ εξάμηνο του 2011 είναι πολύ μικρή, οι οφειλές ανέρχονται σύμφωνα με την εισήγηση στα 1,7 εκ. ευρώ και μεγαλώνει διαρκώς όσο προχωρούν τα έργα.
• Πρέπει να δοθούν από το Υπουργείο τουλάχιστον οι προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 4,5 εκ. ευρώ.
Ειδικά Αναπτυξιακά Νομών
Εφόσον υπάρχει οδηγία να μην δημοπρατούνται νέα έργα,
• Να καταβληθεί προσπάθεια, να εξασφαλιστούν οι πόροι, για να πληρωθούν, αφενός οι υποχρεώσεις, αφετέρου να συνεχίσουν να πληρώνονται τα συμβασιοποιημένα.
• π.χ. το ειδικό της Εύβοιας και το Ειδικό Αιγειαλείας – Φωκίδας πρέπει επιτέλους να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους.

ΣΑΝΑ / 3
Για τις ΣΑΝΑ/3 των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να τεθεί ως προτεραιότητα η εξόφληση των οφειλόμενων λογαριασμών.
Ειδικότερα για το έργο « Κατασκευή κόμβων στα Δ.Δ. Παλαιοβράχας – Φτέρης». Επειδή πρόκειται για απαλλοτριώσεις και μικρό ποσό (275.000 Ευρώ) πρέπει να πληρωθεί άμεσα.
ΕΣΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Από τα 525 εκ. Ευρώ του ΕΣΠΑ Στ. Ελλάδας έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια μόνο 254 εκ. Ευρώ (τα άλλα όπως είναι γνωστό θα τα διαχειριστούν τα Τομεακά).
Στη σημερινή εισήγηση δεν έχουμε στοιχεία για το πως πάνε τα Τομεακά και τι γίνεται στα περιφερειακά.
 Πως δηλαδή διατίθενται τα χρήματα της Περιφέρειας από τα κεντρικά;
 π.χ. η ψηφιακή σύγκλιση και η Επιχειρηματικότητα έχουν περίπου 200 εκ. Ευρώ από το ΠΕΠ.
Τι έργα έχουν ενταχθεί; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός τους; Ποιες είναι οι δαπάνες;
Από τα στοιχεία της εισήγησης (σελ. 9) προκύπτει ότι στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 279 έργα , Π/Υ 375 εκ. ευρώ.
• Έχουν συμβασιοποιηθεί 202 εκ. ευρώ και έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΣΠ) δαπάνες 123,5 εκ. ευρώ .
 Δηλαδή θρίαμβος για τη Στερεά.
• Είναι όμως όντως έτσι τα πραγματικά στοιχεία;
Από το συγκεντρωτικό Πίνακα της σελίδας 11 προκύπτει : – α) από τα ενταγμένα έργα, τα 108 , είναι μεταφερόμενα ή έργα γέφυρες, ήτοι ποσοστό 39%. – β) από τον Π/Υ των ενταγμένων, δηλαδή από τα 375 εκ. ευρώ, τα 156 εκ. ευρώ, είναι είτε μεταφερόμενα, είτε γέφυρες ήτοι ποσοστό 41%. – γ) από τις συμβάσεις των 202 εκ.,τα 100 εκ. είναι οι συμβάσεις των μεταφερόμενων και των έργων γεφυρών
• Και 40 εκ. είναι η σύμβαση του θεωρητικού μέχρι σήμερα έργου«JESSIKA» – δ) Τέλος από τις δαπάνες, που δηλώθηκαν στο Ολοκλ. Πληρ. Σύστημα ( ΟΠΣ) 123,5 εκ., τα 66 εκ., δηλαδή περισσότερα από τα μισά , είναι δαπάνες, από τα μεταφερόμενα έργα και τα έργα γέφυρες.
• Οι πραγματικές δαπάνες δηλαδή, είναι στο 24% περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των 40 εκ. του «JESSIKA » που λογίζονται ως δαπάνες.
• Επομένως ποιο ΕΣΠΑ θα υλοποιήσουμε εμείς;
Μια άλλη βασική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μεγάλο άνοιγμα μεταξύ ένταξης και συμβασιοποίησης.
•  π.χ. σελίδα 12 Κωδικός 22 Εθνικές οδοί
 Έχουν ενταχθεί έργα 38 εκ. και υπάρχουν συμβάσεις 9 εκ., το ίδιο και στο Κωδικό 23: περιφερειακές / τοπικοί οδοί
 Έχουν ενταχθεί 95 εκ. και σύμβαση έχουν 55,6 εκ.
 Κωδικός 30 Λιμένες : έχουν ενταχθεί 20,4 εκ. και σύμβαση έχουν μόνο 5,6 εκ.
Προχωρώ
Κωδικός 76 υποδομές υγείας: Έχουν ενταχθεί έργα 25 εκ. και οι συμβάσεις είναι 6 εκ. μόνο.
Υπάρχουν και κωδικοί, όπως ο Κωδικός 53 και ο Κωδικός 54 που δεν έχουν ακόμη καμία σύμβαση.
Για όλα αυτά τα έργα που καθυστερούν τόσο πολύ, γιατί δεν ενεργοποιείται η διάταξη του Ν. 3614/07 που λέει ότι έργο πάνω από 6 μήνες καθυστέρησης επανεξετάζεται η παραμονή στο Πρόγραμμα;
Άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι στην Περιφέρεια έχουν εκχωρηθεί πόροι από Τομεακά Προγράμματα και κυρίως από το Επιχειρησιακό του Περιβάλλοντος , ύψους 80 εκ. για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ – ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ – ΣΜΑ).
 Η υλοποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και δεν είναι μόνο θέμα των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Η Περιφέρεια ως αρμόδια για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού τι κάνει; 
Για το Ν + 3 όπως αναφέρεται στην εισήγηση ( σελ. 21 ) απαιτούνται μέχρι τέλος 2011, 34 εκ., δεδομένου ότι στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί μεταφερόμενα και γέφυρες,
• Από πού θα καλυφθούν αυτά τα 34 εκ; αν υποθέσουμε ότι γίνουν αυτές οι δαπάνες;
Το Υπουργείο θα μας χρηματοδοτήσει τη σημερινή πραγματικότητα;
Είμαστε στο στόχο 2 με εικονικά στοιχεία, λόγω κυρίως της Βιομηχανικής περιοχής της Βοιωτίας και Εύβοιας, που μας φέρνουν άνω του 75% του ΑΕΠ , στο κατά κεφαλήν Μ.Ο. της Ε.Ε. ,όπως είναι σε όλους γνωστό.
Και Μέχρι και το 2014, θα μετέχουμε στο στόχο 2 (Στερεά και Αιγαίο)
• Σήμερα η αρχική πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 συμπεριλαμβάνει μόνο 3 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο) στο στόχο 1, λόγω του κατά κεφαλήν εισοδήματος (75%) κάτω του Μ.Ο. της Ε.Ε. αυτών των Περιφερειών.
• Όμως δεν έχει λάβει υπόψη της τη σημερινή οικονομική κατάσταση – ύφεση, αλλά η πρόταση της Ε.Ε. στηρίχθηκε σε στοιχεία των ετών 2006 , 2007 και 2008, όταν δηλαδή, η Ελλάδα είχε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
•  Επειδή η τελική απόφαση της Ε.Ε. θα ληφθεί στο τέλος του 2012, θα πρέπει να ζητήσουμε να ληφθούν υπόψη τα 3 τελευταία χρόνια 2009 – 2010 και 2011 γιατί τα στοιχεία έχουν αλλάξει και μας ευνοούν ως Περιφέρεια.
Ο Περιφερειάρχης αποδέχθηκε την πρόταση και δεσμεύτηκε να τη φέρει στη συνεδρίαση των Περιφερειαρχών. Το επαναθέτω και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Μερικά έργα που ολοκληρώθηκαν από άλλα προγράμματα ή Εθνικούς πόρους, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ προκειμένου να είμαστε στο Ν+ 3 και να παρουσιάσουμε απορρόφηση.
Αναγνωρίζω ότι κάτι παρόμοιο έγινε και στο παρελθόν, μόνο που τότε είχαμε μπροστά μας το ΕΣΠΑ, ενώ τώρα …. χάος.
 Ερώτηση: Αυτά θα παραμείνουν ή θα επανενταχθούν;
 Πληρούν όλα τους όρους που θέτει η Ε.Ε. για να παραμείνουν;
Έχετε μελετήσει το θέμα;
• Αν τελικά θα παραμείνουν στο πρόγραμμα, με ποιες πιστώσεις θα προχωρήσουν τα σημερινά ώριμα έργα της Περιφέρειας; Περιμένουμε απάντηση.
Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στην αρχή του έτους στη Λαμία
• Ένα από τα σοβαρά θέματα που έθεσαν οι φορείς το Ε.Β.Ε., ήταν και η ένταξη της περιφέρειάς μας στο Πρόγραμμα «Αποθεματικό Απροβλέπτων», όμως η Περιφέρεια λόγω στόχου 2 δεν μπορεί να ενταχθεί.
• Όμως θυμίζω ότι ως Περιφέρεια στόχος 2, θα έπρεπε να είχαμε επιπλέον χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ.
• Άλλωστε βρισκόμαστε στις 5 πρώτες θέσεις σε ανεργία ( 15,9 % ) και έπρεπε να ήμασταν οπωσδήποτε στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων.
• Νομίζω ότι επιβάλλεται παρέμβασή μας στο Υπ. Ανάπτυξης και ξεκαθάρισμα του όλου θέματος.
• 
Το ΕΣΠΑ ως γνωστό το 2007 προέβλεπε συνολικές πιστώσεις 734 εκ. ευρώ.
• Δηλαδή εκτός από τα 525 εκ. ευρώ συνχρηματοδότησης είχε και 209 εκ. ευρώ από Εθνικούς πόρους, για άλλες δράσεις, όπως π.χ. υποδομές, εκπαίδευση, κ.λ.π.
• Είχαμε επίσης 150 εκ. ευρώ από το Ειδικό Αναπτυξιακό της Περιφέρειας και 209 εκ. ευρώ από Εθνικούς πόρους για ενίσχυση του ΕΣΠΑ επειδή βρισκόμασταν στο στόχο 2.
• Τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε πέραν, των 209 εκ. ευρώ που χάσαμε, και το Ειδικό Αναπτυξιακό της Περιφέρειας.
• Δηλαδή πέραν αυτών, δεν γνωρίζουμε την τύχη και των Νομαρχιακών Αναπτυξιακών Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας.
• Μήπως γνωρίζετε να μας ενημερώσετε εσείς κ. Περιφερειάρχη;
• Τι θα γίνει με όλα τα Ειδικά Αναπτυξιακά που είχαμε στη Στερεά Ελλάδα;

Αύριο μπορείτε να πληρώσετε εκτελεσθέντα έργα;
• Υπάρχουν στο λογαριασμό της Περιφέρειας χρήματα, που μπορεί να πληρωθούν τα έργα και τα προγράμματα;
• Έχω πληροφορίες ότι δεν υπάρχουν.
• Περιμένω απάντηση.