Στα πλαίσια του Διαπιστευμένου Σχεδίου Erasmus+ του Εσπερινού ΓΕΛ Χαλκίδας με κωδικό 2022-EL-01KA121-SCH-000065597, οι καθηγητές του σχολείου Εσπερινού Γενικού Λύκειου Χαλκίδας Αγραφιώτη Γιάννα, Κυριαζίδης Μάριος και Μακρής Βασίλης, συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο : “Strategies for Understanding and Engaging Teenagers in Learning”, στην πόλη της Βουδαπέστης, με σκοπό την επίτευξη της ενθάρρυνσης και της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των εφήβων στην διαδικασία της μάθησης.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, εστίασε σε καινοτόμες στρατηγικές, οι οποίες συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη και στην ενίσχυση της μαθησιακής τους εμπειρίας.

blank

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανάγκες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα.

Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι καθηγητές εστίασαν στην αυτονομία, στην υπευθυνότητα, στην συν εργατικότητα και στην ατομική πρωτοβουλία, που απαιτούνται προς επίτευξη επίλυσης δύσκολων καταστάσεων, σε τεχνικές προσέλκυσης του ενδιαφέροντος, της προσοχής και της ενεργού συμμετοχής των εφήβων μαθητών.

Το σεμινάριο παρείχε μια επισκόπηση των ψηφιακών πόρων και των μέσων του 21ου αιώνα, που θα χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός της τάξης, διευκολύνοντας τη μάθηση.

Το σχολείο δεσμεύεται για μια υπεύθυνη και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα για την βελτίωση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριος σκοπό αποτελεί η επίτευξη των τιθέμενων εκπαιδευτικών στόχων και η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω του ΙΚΥ που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Ακολουθείστε μας στο Google News