Δρομολόγια 2020 για την ακτοπλοϊκή γραμμή Αρκίτσα – Αιδηψός.

Δρομολόγια Αρκίτσα – Αιδηψός :

Ιουλίου 2020 :

Τετάρτη 01/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 02/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 03/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Σάββατο 04/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Κυριακή 05/07/2020 : 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00

Δευτέρα 06/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τρίτη 07/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τετάρτη 08/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 09/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Παρασκευή 10/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Σάββατο 11/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Κυριακή 12/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

Δευτέρα 13/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Τρίτη 14/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τετάρτη 15/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 16/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 17/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Σάββατο 18/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Κυριακή 19/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Δευτέρα 20/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τρίτη 21/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τετάρτη 22/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 23/07/2020 : 07.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 24/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Σάββατο 25/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Κυριακή 26/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

Δευτέρα 27/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Τρίτη 28/07/2020 :07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τετάρτη 29/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Πέμπτη 30/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 31/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Αυγούστου 2020 :

Σάββατο 01/07/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Κυριακή 02/07/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Δευτέρα 03/07082020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τρίτη 04/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Τετάρτη 05/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 06/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Παρασκευή 07/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Σάββατο 08/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Κυριακή 09/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

Δευτέρα 10/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Τρίτη 11/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τετάρτη 12/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Πέμπτη 13/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 14/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Σάββατο 15/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Κυριακή 16/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Δευτέρα 17/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τρίτη 18/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Τετάρτη 19/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Πέμπτη 20/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Παρασκευή 21/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Σάββατο 22/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Κυριακή 23/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00

Δευτέρα 24/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Τρίτη 25/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Τετάρτη 26/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Πέμπτη 27/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00
Παρασκευή 28/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Σάββατο 29/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Κυριακή 30/08/2020 : 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Δευτέρα 31/08/2020 : 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Δρομολόγια Αιδηψός – Αρκίτσα :

Ιουλίου 2020 :

Τετάρτη 01/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 02/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 03/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Σάββατο 04/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Κυριακή 05/07/2020 : 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Δευτέρα 06/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τρίτη 07/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τετάρτη 08/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 09/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Παρασκευή 10/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,22.00
Σάββατο 11/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Κυριακή 12/07/2020 :

Δευτέρα 13/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τρίτη 14/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τετάρτη 15/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 16/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 17/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Σάββατο 18/07/2020 :06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Κυριακή 19/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Δευτέρα 20/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τρίτη 21/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τετάρτη 22/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 23/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 24/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Σάββατο 25/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Κυριακή 26/07/2020 :

Δευτέρα 27/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τρίτη 28/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τετάρτη 29/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Πέμπτη 30/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 31/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Αυγούστου 2020 :

Σάββατο 01/07/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Κυριακή 02/07/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Δευτέρα 03/07082020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τρίτη 04/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τετάρτη 05/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 06/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Παρασκευή 07/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Σάββατο 08/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Κυριακή 09/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Δευτέρα 10/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τρίτη 11/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τετάρτη 12/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Πέμπτη 13/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 14/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Σάββατο 15/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Κυριακή 16/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Δευτέρα 17/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τρίτη 18/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τετάρτη 19/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Πέμπτη 20/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Παρασκευή 21/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Σάββατο 22/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Κυριακή 23/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Δευτέρα 24/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Τρίτη 25/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Τετάρτη 26/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Πέμπτη 27/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Παρασκευή 28/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Σάββατο 29/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Κυριακή 30/08/2020 : 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Δευτέρα 31/08/2020 : 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

ΤΙΜΕΣ:

ΕΠΙΒΑΤΩΝ :

Ατομικό – € 3,40

Φοιτητικό (-50%) – € 1,70

Πολυτέκνων (-50%) – € 1.70

Παιδικό (κάτω από 5 ετών) (Δωρεάν) – € 0,00

Παιδικό (από 5 έως 10 ετών) – € 1,70

Φαντάροι (-50%) – € 1,70

Ν.Α.Τ. (-30%) – € 2,40

ΟΧΗΜΑΤΩΝ :

Ι.Χ. έως 4,25 μέτρα – € 16.80

Ι.Χ. άνω 4,25 μέτρα – € 17,70

Αγροτικά Vans (Ενός Τόνου) – € 17,70

Αγροτικά (Μισού Τόνου) – € 17,70

Μηχανή άνω 250cc – € 6,00

Μηχανή έως 250cc – € 4,60

Αναπηρικό αμάξι έως 4,25μ. – € 8,40

Αναπηρικό αμάξι άνω 4,25μ. – € 8,90

Φορτηγό ανά μέτρο – € 5,50

Camper ανά μέτρο – € 4,00

Ρυμουλκούμενο ανά μέτρο – € 4,00

Ποδήλατα (Δωρεάν) – € 0,00

FERRIES ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρκίτσα και Αιδηψός, Εύβοια

Αιδηψός Τηλ: ( + 30 ) 22260 23330

Αρκίτσα Τηλ: ( + 30 ) 22330 91121

Email: info@ferriesedipsos.gr

 
Σημείωση: Επικοινωνήστε με την ναυτιλιακή εταιρεία για επιβεβαίωση δρομολογίων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές.
 
Δείτε Ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχία για διαμονή στη περιοχή.