Δρομολόγια Υπεραστικών λεωφορείων Εύβοιας

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή 05.55, 06.45, 07.45, 08.15 09.00 & ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 21.00, 21.45, 22.30

Σάββατο: 06:45, 07:45, 8:15, 9:00, 9:45, 10:00, 10:45, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 18:30, 19:00 19:45, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30

Κυριακή: 06:45, 08:15, 9:15, 10:00, 11:00, 12:00, 12:45, 13:30, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.30 & ΚΑΙ ΚΑΘΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 17.00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:30, 20.15, 21.00, 22.00

Σάββατο: 05:30, 06:15, 07:00, 07:45, 08:10(ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 08:30, 09:00, 09:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:45, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 21:00 και 22:00

Κυριακή: 06:15, 07:15, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00

ΑΘΗΝΑ – Τ.Ε.Ι. ΨΑΧΝΑ 6.45, 7.00 (έκτακτο), 7.30-(έκτακτο) , 8.00, 8.30-(έκτακτο), 9.00, 9.30-(έκτακτο), 10.00, 11.00, 12.00

Τ.Ε.Ι. ΨΑΧΝΑ – ΑΘΗΝΑ 11.00 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.40

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 7.00, 07.40 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.15 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 11.00 (ΠΟΛΙΤΙΚΑ), 11.30, 12.00 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 12.30, 13.00, 13.30 (ΒΕΡΤΟΥΡΑ), 14.00,14.30, 15.00 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 15.30,16.30, 17.00 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 17.30, 18.00 (ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ), 18.30, 19.30,20.15, 21.10, 22.10

Σάββατο: 8:00 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 (ΨΑΧΝΑ – ΡΟΒΙΕΣ), 13:30 (ΨΑΧΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ), 14.00, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:10, 22:10

Κυριακή: 08:00 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 10:30, 11:30, 12:30 (ΨΑΧΝΑ – ΡΟΒΙΕΣ), 13:30 (ΨΑΧΝΑ – ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ), 14:30 (ΨΑΧΝΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ), 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40, 21:10, 22:10

**Την περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Πάσχα και την Θερινή Περίοδο, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από και πρός ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ.

ΨΑΧΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.30, 6.30, 07.00, 07.30, 07.50 (ΒΕΡΤΟΥΡΩΝ), 08.30, 09.00, 09.30, 10.15, 11.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 (ΑΠΟ ΤΕΙ-ΨΑΧΝΑ),15.00, 15.30 (ΑΠΟ ΤΕΙ-ΨΑΧΝΑ), 16.15, 17.00, 17.30 (ΑΠΟ ΤΕΙ-ΨΑΧΝΑ), 18.00, 18.30 (ΑΠΟ ΤΕΙ-ΨΑΧΝΑ), 19.00, 19.45 (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ), 20.25, 21.40

Σάββατο: 07:00, 08:00, 09:00 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 10:15, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 15:00, 15.45 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 17:00, 18.00(ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 19:00, 20:00, 21:40

Κυριακή: 06:45, 08:00, 10:15 (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ), 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:40

**Την περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Πάσχα και την Θερινή Περίοδο, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από και πρός ΨΑΧΝΑ-ΤΕΙ.

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ – ΚΥΜΗ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.55, 08.15, 10.00, 11.00, 12.30, 14.45, 17.00, 19.00

Σάββατο: 06:45, 08:15, 10:00, 12:30***, 14:45, 17:00, 19:00

Κυριακή: 06:45, 08:15**, 10:00, 11:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ), 12:45, 14:45, 17:00, 19:00

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΒΙΕΣ

Δευτέρα-Παρασκευή: 06.45, 11.00*** 16.00
Σάββατο: 06:45, 11:00***, 16:00
Κυριακή: 06:45 16:00

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΟΞΥΛΙΘΟΣ

Δευτέρα-Παρασκευή: 11.00

ΑΘΗΝΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 08.45, 12.45, 14.45, 16:45 – Εκτελείται μόνο Παρασκευή

Σάββατο: 08:45, 12:45, 14:45

Κυριακή: 06:45, 08:45, 12:45, 14:45

ΑΘΗΝΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΕΥΚΙ – ΓΟΥΒΕΣ

Δευτέρα – Παρασκευή 14.45
Σάββατο 14.45 – μέχρι την Ιστιαία
Κυριακή 14.45 – μέχρι την Ιστιαία

ΑΙΔΗΨΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από 21/9/2018 κάθε Παρασκευή 07.30 και κάθε Κυριακή 14.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΔΗΨΟΣ

Από 21/9/2018 κάθε Παρασκευή 13.00 και κάθε Δευτέρα 09.30

ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

Δευτέρα – Παρασκευή: 07.45, 13.30, 17.30
Σάββατο: 07:30, 13:30, 17:30
Κυριακή: 07:30, 13:30, 17:30

ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 06.00, 12.15, 16.45
Κυριακή: 14:00, 16:45

ΑΛΙΒΕΡΙ – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.30, 07.10, 08.15, 09.50, 12.05, 14.10, 16.10, 19.50

Σάββατο: 05:30, 07:10, 08:15, 09:50, 12:05, 14:10, 16:10, 19:50
Κυριακή: 07:10, 09:50, 12:05, 14:10, 16:10, 18:10, 19:50

ΑΛΙΒΕΡΙ -ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.30, 07.10, 07.45, 08.15, 09.50, 12.05, 13.10, 14.10, (Κάθε Παρασκευή 14.45) 16.10, 18.10, 19.50

Σάββατο: 05:30, 07:10, 08:15, 09:50, 12:05, 13:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:50

Κυριακή: 07:10, 08:15, 09:50, 12:05, 14:10, 14:45, 16:10, 18:10, 19:50

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.45, 07.30, 08.30, 10.10, 12.25, 14.30, 16.30, 20.10

Σάββατο: 05:45, 07:30, 08:30, 10:10, 12:25, 14:30, 16:30, 20:10

Κυριακή: 07:30, 10:10, 12:25, 14:30, 16:30, 18:25, 20:10

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 05.45, 07.10, 07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 10.10, 12.25, 13.30, 14.30, (Κάθε Παρασκευή 15.00) 16.30, 18.20, 20.10

Σάββατο: 05:45, 07:30, 08:30, 09:25, 10:10, 12:25, 13:30, 14:30, 16:30, 18:20, 20:10

Κυριακή: 07:30, 08:30, 10:10, 12:25, 14:30, 16:30, 18:30, 20:00

ΓΥΜΝΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 06.50, 09.15

Σάββατο: 06.50

ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Σάββατο: 07.00, 12.45, 17.00
Κυριακή: 07:00, 12:45, 17:00

ΙΣΤΙΑΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
Δευτέρα- Σάββατο: 06.00
Κυριακή: 07.30

ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 06.00, 08.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00** 18.45

Σάββατο: 06:00, 08:45, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (μέχρι Χαλκίδα), 18:45

Κυριακή: 06:00, 08:45, 11:00, 13.00 (μέχρι Χαλκίδα) 15:00, 17:00, 18:45

ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10

ΡΟΒΙΕΣ – ΛΙΜΝΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα – Παρασκευή: 05.50, 12.00, 16.20
Σάββατο: 12.00, 16.20
Κυριακή: 16.20

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ

Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05, 09.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15

Σάββατο: 08:00, 09:30, 11:15, 12:15, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15

Κυριακή: 08:00, 09:30, 11:15, 12:15, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15, 21:45

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΓΥΜΝΟ

Δευτέρα-Παρασκευή: 10.30, 14.45, 19.30
Κυριακή: 14.45

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05, 09.30, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 16.00, 18.15, 19.30, 20.15

Σάββατο: 08:00, 09:30, 10:30, 11:15, 12:15, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15

Κυριακή: 08:00, 09:30, 11:15, 12:15 , 14:00, 16:00, 18:15, 20:15, 21:45

ΧΑΛΚΙΔΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 13.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) – ΑΓ.ΑΝΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΠΕΥΚΙ -ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ

Δευτέρα-Κυριακή: 14.30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΥΜΗ

Δευτερα-Παρασκευή: 07.05, 09.30, 11.15, (14.00 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ), 16.00, 18.15 (Εκτελείται Παρασκευή και Κυριακή, τις υπόλοιπες μέρες μέχρι Αυλωνάρι), 20.15

Σάββατο: 08:00, 09:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15 (Εκτελείται Παρασκευή και Κυριακή, τις υπόλοιπες μέρες μέχρι Αυλωνάρι), 20:15

Κυριακή: 08:00, 09:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – (ΑΓ.ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ) – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΒΙΕΣ
Δευτέρα-Κυριακή: 08.00, 12.30, 17.15

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ

Δευτέρα 13.00 και Παρασκευή 14.00

ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

Δευτέρα – Παρασκευή 06.50

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο: 09.00
Κυριακή: 16.00

Δευτέρα έως Πέμπτη 09.00 & Παρασκευή 16.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ

Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00 & Παρασκευή 16.00
Σάββατο: 13.00
Κυριακή: 16.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10.00 εκτός Τρίτη – Τετάρτη – Σάββατο

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 12.00 (εκτός Τρίτη – Τετάρτη – Σάββατο )

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΤΡΑ

Κάθε Παρασκευή 08.30 και κάθε Κυριακή 18.00

ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

14.30 Παρασκευή, 11.30 Κυριακή – ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 10-7 ΕΩΣ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ
Σάββατο 11.00

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
Σάββατο: 07.40

*** ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Σημείωση: Επικοινωνήστε με τα ΚΤΕΛ Νομού Εύβοιας για επιβεβαίωση δρομολογίων στο τηλέφωνο 2221020400. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές.

Σταθμοί – Πρακτορεία

ΑΘΗΝΑ:
Διεύθυνση: Στρατηγού Δαγκλή 41 – Λιοσίων – τηλέφωνα επικοινωνίας 2108317153, 2108317163, 2108317186 (08.00 – 16.00) Δευτέρα – Παρασκευή
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑ: 2108315923
ΚΗΦΙΣΟΣ: 2105124910

ΧΑΛΚΙΔΑ:
Διεύθυνση: Στύρων 1 – Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2221020400

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑ: 2221023120
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: 2221024148
ΑΙΔΗΨΟΣ: 2226060211
ΑΛΙΒΕΡΙ: 2223022208
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: 6940591447
ΑΥΛΩΝΑΡΙ: 2223031867
ΕΡΕΤΡΙΑ: 2229061602
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310595473
ΙΣΤΙΑΙΑ: 2226052284
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: 2224026303
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ: 2222058308
ΚΥΜΗ: 2222022257
ΣΚΥΡΟΣ: 222209160