ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.  ΑΠΟ  31/10/2020 

* Λόγω COVID τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Ευβοίας έχουν τροποποιηθεί. Τα δρομολόγια των λεωφορείων αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Μερικά δρομολόγια απαιτούν κράτηση θέσης.*

Επικοινωνήστε με τα ΚΤΕΛ για επιβεβαίωση των δρομολογίων.

ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.00 ,11.00 ,15.00 & 18.45

ΚΥΜΗ – ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 11.00 & 15.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.00 ,15.00 & 18.45

ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ – ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.45 ,14.45 & 22.15 (το ωράριο μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τα δρομολόγια του καραβιού από Σκύρο)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.40 & 20.45 (το ωράριο μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τα δρομολόγια του καραβιού από Σκύρο).

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΚΥΡΙΑΚΗ :Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΥΜΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.50 ,11.00 ,14.45 ,(17.00 μόνο Παρασκευή) & 19.00

ΑΘΗΝΑ – ΚΥΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.45 ,11.00 ,14.45 & 19.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 06.45 ,14.45 & 19.00

ΑΛΙΒΕΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.10 ,09.45 ,12.05 ,13.10 & 16.10

ΑΛΙΒΕΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.45 ,12.05 & 16.10

ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.45 ,12.05 ,16.10 ,18.10 & 19.45

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.45, 07.10,08.15 , 10.30, 12.05, 13.10, 14.10, 16,10 & 19.45

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ:  08.00 ,12.15 ,14.00 ,16.00 & 20.15

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.00 ,12.15 ,14.00 ,16.00 & 20.15

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00, 10.15, 12.15, 13.00, 14.00, 16.00, 18.15 ,20.15

ΑΘΗΝΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.45 ,11.00 ,13.00 ,14.45 & 19.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 06.45 ,13.00 ,14.45 & 19.00

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.50, 09.00,11.00, 14.45. 17.00 & 19.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.30 ,08.00 ,08.30 ,09.30 ,10.15 ,11.00 ,12.15 ,13.15 ,14.30 ,15.30 ,16.30 ,17.30 ,19.30 & 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 06.30 ,08.00 ,09.30 ,10.15 ,11.00 ,12.30 ,13.15 ,14.30 ,15.30 ,16.30 ,15.30 ,16.30 ,17.30 ,18 30, 19.30 ,20.30 & 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 08.00, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 12.00 ,13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 17.30, 18:30 ,19.30 ,20.15 & 21.00

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.45 ,08.00 ,09.00 ,10.00 ,11.00 ,12.00 ,13.00 ,14.00 ,16.00 ,17.00 ,18.00 ,19.00 ,21.00 & 22.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.00 ,09.00 ,11.00 ,12.00 ,13.00 ,14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00 ,18.00 ,19.00 ,20.00 ,21.00 & 22.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.50, 06.45, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 & 22.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.15, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 18.30 & 21.10

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.15, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 18.30 & 21.10

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.15, 07.40, 08.15, 09.30, 10.15, 11.00, 12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30,20.00 & 21.00

ΨΑΧΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30 ,(09.15 ΔΙΕΡΧ.) ,12.15 ,15.00 ,(15.45 ΔΙΕΡΧ.) ,(18.15 ΔΙΕΡΧ.) & 19.30

ΚΥΡΙΑΚΗ: 07.30 ,(10.15 ΔΙΕΡΧ.), 12.15, 15.00, (15.45 ΔΙΕΡΧ.), (18.15 ΔΙΕΡΧ.) & 19.30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.30, 07.30, 08.00, 09.00, 10.15, 11.00, 11.45, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 18.30 19.30 & 20.30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΛΟΥΚΙΣΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00 ,11.00 & 14.00 & (17.00 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή)

ΛΟΥΚΙΣΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.30 ,11.30 & 14.30 & (17.30 Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή)

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10.00 ( Την Πέμπτη)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12.00 (Την Παρασκευή)

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΤΡΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ: 18.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30(Παρασκευή)

ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 14.30(Παρασκευή)

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00 (κάθε Τρίτη,Πέμπτη & Σάββατο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13.00 (Τετάρτη) & 16.00 (κάθε Παρασκευή & Κυριακή)

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 11.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11.00 (μόνο Παρασκευή)

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 15.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 16.45

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15.00 (μόνο Παρασκευή)

ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.40 ,07.40, 10.15, 11.40, 15.40 & 19.15

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00, 10.15, 12, 15, 16.00 & 20.15

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.45 ,11.00 ,13.00 ,14.45 & 19.00

ΚΥΡΙΑΚΗ: 06.45 ,14.45 & 19.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.50, 09.00, 11.00, 14.45 & 19.00

ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09.20 ,11.40 & 15.40

ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.30 ,15.40 ,17.40 & 19.15

ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΥΜΑΣΙ – ΣΚΙΑΘΟ – ΣΚΟΠΕΛΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΚΥΡΙΑΚΗ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ενημέρωση από τους Σταθμούς.

ΨΑΧΝΑ – ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – ΒΕΡΤΟΥΡΑ – ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ – ΒΕΡΤΟΥΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ – ΨΑΧΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13.30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.10 & 14.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΣΤΕΝΗ – ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ – ΨΑΧΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.00 & 14.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΙΣΤΡΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.00 & 14.00

ΓΥΜΝΟ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.50

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΓΥΜΝΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 14.45

ΡΟΒΙΕΣ – ΛΙΜΝΗ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΨΑΧΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 13.45 & 16.30 & (ΨΑΧΝΑ 18.15)

ΡΟΒΙΕΣ – ΛΙΜΝΗ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.50, 12.45 & 16.20

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΒΙΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.15 & 12:30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.15, 12.30, (16.00 μόνο Παρασκευή)

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΚΕΧΡΙΕΣ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΒΙΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.15 & 12.30

ΡΟΒΙΕΣ – ΛΙΜΝΗ – ΜΟΥΡΤΙΑ – ΚΕΧΡΙΕΣ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 13.45 & 16.30

ΑΘΗΝΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΛΙΜΝΗ – ΡΟΒΙΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06.45 ,11.00 & (16.00 μόνο Παρασκευή)

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13.00

ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ:  08.00, 12.15, 14.00, 16.00 & 20.15

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.00 ,12.15 ,14.00 ,16.00 & 20.15

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00 10.15, 12.15, 13.00, 14.00, 16.00, 18.15, 20.15

ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.00 ,12.45

ΚΥΡΙΑΚΗ: 07.00 ,12.45 & 16.45

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.00 ,12.45 & (17.45 μόνο Παρασκευή με ενημέρωση)

ΑΘΗΝΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.45 & 14.45

ΚΥΡΙΑΚΗ: 08.45 & 14.45

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.45, 12.45 & 14.45

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΠΑΠΑΔΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ:

ΣΑΒΒΑΤΟ: 14.30

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΑΓ.ΑΝΝΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 14.30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 14.30

ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05.30

ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΨΑΧΝΑ -ΧΑΛΚΙΔΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ: 05.30 ,(ΨΑΧΝΑ 09.15)

ΑΙΔΗΨΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΨΑΧΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ: 07.00 & (ΨΑΧΝΑ 10.15)

ΠΡΟΚΟΠΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.15 ,14.45 & 17.30

ΚΥΡΙΑΚΗ: 09.15 ,14.45 & 17.30

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.15 ,13.45 & 17.30


Σταθμοί – Πρακτορεία

ΑΘΗΝΑ:
Διεύθυνση: Στρατηγού Δαγκλή 41 – Λιοσίων – τηλέφωνα επικοινωνίας 2108317153, 2108317163, 2108317186 (08.00 – 16.00) Δευτέρα – Παρασκευή
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑ: 2108315923
ΚΗΦΙΣΟΣ: 2105124910

ΧΑΛΚΙΔΑ:
Διεύθυνση: Στύρων 1 – Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2221020400

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑ: 2221023120
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: 2221024148
ΑΙΔΗΨΟΣ: 2226060211
ΑΛΙΒΕΡΙ: 2223022208
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ: 6940591447
ΑΥΛΩΝΑΡΙ: 2223031867
ΕΡΕΤΡΙΑ: 2229061602
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310595473
ΙΣΤΙΑΙΑ: 2226052284
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: 2224026303
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ: 2222058308
ΚΥΜΗ: 2222022257
ΣΚΥΡΟΣ: 222209160