Σύμβαση για την υλοποίηση τοπικού προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, εμ την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».

 Με την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, οι συμβάσεις που έχουν συνολικά υπογραφεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Αξονα 4 του ΠΑΑ, ανέρχονται σε 42.

Η δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέγγισης LEADER για το Νομό Ευβοίας ανέρχεται σε 5.850.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός, ανάλογα με το είδος των ενταγμένων επενδύσεων, ανέρχεται σε 9.229.000 ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, προτεραιότητα είναι ο εξορθολογισμός των διαθέσιμων πόρων και δαπανών, με την παράλληλη στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου και την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Εύβοιας αφορά 4 Δήμους (10 Δημοτικά/ Τοπικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 399,75 km2 και πληθυσμό 24.876 κατοίκους. Με το πρόγραμμα της Κεντρικής Εύβοιας επιδιώκεται αφενός η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως μηχανισμός αξιοποίησης των ανωτέρω πόρων προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και αφετέρου η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής ως ένας χώρος με σημαντικούς πολιτιστικούς και λοιπούς πόρους προς αξιοποίηση και ανάδειξη. Σημειώνεται ότι τμήμα του νομού περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής του ʼξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ, καθώς και στις περιοχές εφαρμογής του LEADER Αλιείας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος και το διάστημα που ακολουθεί οι φάκελοι υποψηφιότητας θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, μέσα από τα γραφεία και την ιστοσελίδα (www.anevia.gr) της ΟΤΔ.